Šobrīd Daugavpilī

Saules skolā turpinās infrastruktūras modernizācijas būvdarbi Pilsētas ziņas

360
Saules skolā turpinās infrastruktūras modernizācijas būvdarbi

26. martā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš un priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs piedalījās Saules skolas infrastruktūras modernizācijas projekta būvniecības dalībnieku sapulcē un apskatīja Saules skolas topošā jaunā korpusa būvlaukumu.

Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārta” ietvaros tiek būvēts skolas jaunais korpuss pie paša dambja Daugavas ielā: jau ir izbūvēts ēkas dzelzsbetona karkass, iekšējā pagalma fasādē ir uzstādīta stiklotās sienas metāla konstrukcija, ārējā fasādē pret Daugavas ielu ir ielikti logi. Tiek montēti inženiertīkli, ventilācijas agregāti, siltummezgls. Turpinās jumta konstrukcijas nosiltināšanas un hidroizolācijas slāņu ierīkošana. Kopumā darbi ir veikti uz 50%.

Jau 2016. gadā Saules skolas vēsturiskā korpusa 3. stāvā tika veikti apdares darbi, izbūvēti iekšējie elektroniskie un vājstrāvu, kā arī iekšējie kanalizācijas tīkli.

Savukārt 2017. gada decembrī uzsākti jaunā skolas mācību bloka būvdarbi Saules ielā 6/8, kā arī esošās ēkas Saules ielā 2 (bijušās darbnīcas “Daiļrade” cehs) pārbūves darbi. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA “Lagron”.

Būvdarbu būvuzraudzību veic IK „Būvzinis-J” speciālisti, bet autoruzraudzību nodrošina būvprojekta autori SIA „MARK Arhitekti”.

Ir plānots, ka jaunā korpusa būvdarbi tiks pabeigti šī gada rudenī, kad ēku varēs aprīkot ar jaunām mēbelēm un mācību procesam nepieciešamo aprīkojumu.

Projektu Nr. 8.1.3.0/17/I/006 īsteno Daugavpils pilsētas dome. Tā rezultātā tiks modernizēts PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projekta kopējie izdevumi sastāda 4928792,58 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 2497325 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 2431467,58 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv