Šobrīd Daugavpilī

Sākusies publiskā apspriešana par degvielas uzpildes staciju un automazgātavu Sporta ielā 8a un b/n, Daugavpilī Pilsētas ziņas

615
Sākusies publiskā apspriešana par degvielas uzpildes staciju un automazgātavu Sporta ielā 8a un b/n, Daugavpilī

No 13. jūnija līdz 13. jūlijam Daugavpils iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties pašvaldības rīkotajā publiskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli par Degvielas uzpildes stacijas un automazgātavas būvniecības ieceri Sporta ielā 8a un b/n, Daugavpilī.

Ar ierosinājumu par degvielas uzpildes stacijas un automazgātavas būvniecību Daugavpilī, pilsētas pašvaldībā vērsās SIA “CIRCLE K Latvia”. Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2022. gada 21. aprīļa lēmumu, publiskajai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere ''Degvielas uzpildes stacija un automazgātavas jaunbūves Sporta iela 8a un b/n, Daugavpils''.

Ieceres ierosinātājs: SIA "Circle K Latvia"

Projektētājs: SIA Arhitektūras un dizaina birojs ''5. Avēnija''

Publiskās apspriešanas norises termiņš: no 2022. gada 13. jūnija līdz 2022. gada 13. jūlijam.

Materiāli izvietoti apskatei:

  • Zemesgabalā ar kad.nr. 0500 001 0141 un 0500 001 0104 Sporta ielā 8A un b/n, Daugavpilī (informatīvais stends),
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības telpās, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, darba dienās darba laikā,
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160, darba dienās darba laikā,
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”,
  • Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē bis.gov.lv, sadaļā „Būvniecības lietas/par būvniecības procesiem”.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2022. gada 28. jūnijā, plkst.17.00 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā MS Teams platforma, saite - Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2022. gada 13. jūlijam    

Daugavpils pilsētas pašvaldības informācijas birojā, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, vai Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā: ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments