Šobrīd Daugavpilī

Sākās pieteikšanās dalībai grantu programmā „Impulss – 2023 ” Pilsētas ziņas

1182
Sākās pieteikšanās dalībai grantu programmā „Impulss – 2023 ”

Arī šogad Daugavpils valstspilsētas pašvaldība turpina īstenot jauno uzņēmēju atbalsta programmu „Impulss”. Pieteikumu pieņemšana sākās 1. martā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība jau gandrīz 10 gadus rīko grantu programmas “Impulss” konkursu, kura mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot viņiem īstenot pilsētā interesantas biznesa idejas un radīt jaunas darba vietas. Iesniegt pieteikumu dalībai konkursā var Daugavpils komersanti (komercsabiedrības), kas līguma slēgšanas brīdī nav vecāki par 2 gadiem, kā arī fiziskas personas, kas deklarētas Daugavpilī ne mazāk kā vienu gadu un granta saņemšanas gadījumā apņemas dibināt komercsabiedrību vai reģistrēt individuālā komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai.

Šogad Grantu programmas “Impulss” atbalsta apmērs tiek palielināts: vienam granta saņēmējam noteiktais minimālais granta apmērs ir 5000 eiro un maksimāli pieļaujamais grants ir 15 000 eiro (pērn maksimālā summa, ko varēja iegūt konkursa uzvarētāji, bija 10 000 eiro). Atbalsta intensitāte ir līdz 75% no atbalstāmajām izmaksām. Kopējais šim konkursam paredzētais granta finansējuma apjoms ir 60 000 eiro.

Nolikuma jaunajā redakcijā precizētas arī prasības attiecībā uz komercdarbības norisi projekta pēcieviešanas periodā:  granta saņēmējam būs pienākums divu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt projekta pieteikumā paredzētās darbības, mērķu un rezultātu, kā arī ieguldīto pamatlīdzekļu uzturēšanu, nepieļaujot dīkstāvi. Par to ik gadu būs jāsniedz atbilstoša atskaite pašvaldībai.

Grantu programmas “Impulss” pastāvēšanas laikā, kopš 2014. gada, no 251 iesniegtiem projektiem atbalstīti 85, kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis ap 450 tūkst. eiro.

Konkursa pieteikumi iesniedzami Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde ”Attīstības departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 204. kabinetā no 2023. gada 1. marta līdz 2023.gada 8. maija plkst. 1500 vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi – attistiba@daugavpils.lv. Rezultātus ir plānots paziņot līdz š.g. 12. jūnijam.

Informatīvais seminārs par Grantu programmu “Impulss” tiek plānots aprīļa sākumā. Lūdzam sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PEĻŅAS - ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!