Šobrīd Daugavpilī

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu Pilsētas ziņas

302
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” īstenošanu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī” (turpmāk-projekts) ietvaros tiek veikti būvdarbi Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā.

Būvdarbus, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Domes) iepirkumu procedūras DPD 2017/37 rezultātiem, veic SIA “LAGRON”. Būvuzraudzību, pamatojoties uz Domes veiktās iepirkumu procedūras DPD 2017/124 rezultātiem, veic IK “Būvzinis-J”. Autoruzraudzību, pamatojoties uz Domes iepirkumu procedūras DPD 2016/65 “E” daļas  rezultātiem, veic SIA “Lūsis V”.

Saskaņā ar Uzņēmuma līgumu, kas noslēgts starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “LAGRON”, būvdarbu izpildes termiņš ir 2018.gada 30.septembris, bet, sakarā ar to, ka bija nepieciešama padziļinātā izpēte un ekspertīze sporta zāles konstrukcijām, uz četriem mēnešiem tika apturēti būvdarbi sporta korpusā. Dome izskatīs jautājumu par līguma termiņa pagarinājumu.

Projekta realizācijas termiņš:  18 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas dienas, t.i., līdz 2019.gada 30.novembrim.

Kopējās projekta izmaksas 3 228 636.00 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 2 328 431.25 EUR. ERAF finansējums nodrošinās 63.20 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 471 656.00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 11.04 % no attiecināmajiem izdevumiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas projektu asistente J.Vladimirova