Šobrīd Daugavpilī

Tiek uzsākts Dienvidaustrumu Latgales kultūras mantojuma uzlabošanas projekts Pilsētas ziņas

237
Tiek uzsākts Dienvidaustrumu Latgales kultūras mantojuma uzlabošanas projekts

22. martā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 Rīteiropas vērtības” īstenošanu.

Projektā ir seši partneri: Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze.

Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Projekta rezultātā tiks izveidots tehnikas un industriālā mantojuma muzejs Daugavpils cietokšņa bijušā Inženierarsenāla ēkā; Aglonas bazilikā tiks nomainīti logi un nodrošināt tās torņa piekļuvi apmeklētājiem; Daugavpils novada Slutišķu sādžā tiks izveidots vecticībnieku kultūras mantojuma centrs un radošās darbnīcas; Krāslavas pils kompleksa renovētajā Amatu mājā tiks izveidota jaunā ekspozīcija un ierīkota gleznotāja V. Zlidņa piemiņas istaba; tiks labiekārtotas Ludzas pilsdrupas un izveidota jaunā tematiska nakts ekskursija; tiks turpināti Preiļu muižas pils atjaunošanas darbi: ielikti jaunie logi, nosiltināts jumts, remontētas ārsienas.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši no vienošanās noslēgšanas brīža.

Projekta kopējie izdevumi: 6 454 208,16 eiro, no tiem attiecināmie izdevumi: 5 882 352,94 eiro, neattiecināmie izdevumi: 571 855,22 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4 695 000 eiro. Daugavpils pilsētas daļas attiecināmie izdevumi sastāda 3 529 411,76 eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv