Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu Daugavpils pilsētas Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstībai ERAF projekta Pilsētas ziņas

205

Ir nodots ekspluatācijā objekts “Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī”. Tas ir viens no objektiem Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstībai ERAF projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” ietvaros.

Dotajā atskaitē ir atspoguļots ekspluatācijā nodotais objekts: