Šobrīd Daugavpilī

Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” gaitu Pilsētas ziņas

292
Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” gaitu

Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē turpinās būvdarbi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk – projekts) ietvaros.

Atbilstoši būvdarbu līgumam, kas noslēgts starp Daugavpils pilsētas domi (turpmāk – Domes) un SIA “Šafrans”, būvdarbu izpilde termiņš ir 18.10.2017. Bet ņemot vērā to, ka no būvprojekta izstrādes laika līdz būvdarbu sākumam ir mainījusies likumdošana, autoruzraudzības kārtībā tika veiktas vairākas precizitātes būvprojektā attiecībā pret VUGD prasībām u.c. ar būvdarbu izpildi saistītos jautājumos. Līdz ar to, Dome rīkoja atklātu konkursu “Papildus būvdarbi  Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā” identifikācijas numurs DPD 2017/136.

Sakarā ar to, ka papildus būvdarbi ir cieši saistīti ar esošo būvdarbu līgumu, un, bez tiem nav iespējams nodot objektu ekspluatācijā, būvdarbu izpildes termiņš tiks pagarināts.

Projekta ietvaros Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādei tiks nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi un durvis, nosiltināts cokols, pagraba pārsegums, pirmā stāva grīdas, atjaunota ventilācijas sistēma, uzstādot rekuperācijas iekārtu, rekonstruēta siltumapgādes sistēma, uzstādīti vakuuma saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai.

Projekta mērķis ir Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī energoefektivitātes uzlabošana, veicot ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku.

 

Projekta īstenošanas rezultātā:

Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniegs 20,33 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa būs vismaz 114 639,42 kg CO2 gadā.  

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 287 910.09.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums EUR 852 941,51.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļa