Šobrīd Daugavpilī

Projekts “Proti un dari!” Pilsētas ziņas

249
Projekts “Proti un dari!”

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa aicina jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst profesiju un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki un, kuri ir vecumā no 15-29 gadiem (ieskaitot), pieteikties projektam “Proti un dari”, kurš palīdzēs ikkatram jaunietim attīstīt viņa prasmes, veicināt iesaisti izglītībā un padarīt savu dzīvesveidu aktīvāku.

Jaunietim, kontaktējoties ar programmas vadītāju un mentoru,  tiks izveidota  individuāla pasākumu programma, kura pilnīgi atbildīs katra jaunieša prasmēm, interesēm un gūtajai izglītībai. Izstrādātā programma sastāvēs no četrām pamatnostādnēm – personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums” , mūžizglītības kompetences.  Jaunietis saņems regulāru mentora atbalstu un dažādu speciālistu konsultāciju (psihologs, karjeras konsultants u.c.).

Svarīgi, lai jaunietis būtu ieinteresēts un iesaistītos programmas pasākumos (nometnēs, semināros, sporta un kultūras pasākumos), sabiedriskajās aktivitātēs, brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaistītos nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, iepazītos ar profesijas specifiku (vizītes uzņēmumos, lai apgūtu arodu pie amata meistara). Šādu programmu iespējams piemērot arī jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta vai specializēta transporta palīdzību).

Daugavpilī šī projekta vadītāja ir Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga un projekta mentors ir vecākais jaunatnes lietu speciālists Artjoms Pučinskis. Lai spētu darboties mērķa īstenošanai un jauniešu motivēšanai, projekta pārstāvji ir apguvuši nepieciešamās zināšanas.

Informācija par projektu vērsta ne tikai uz jauniešiem, bet arī jauniešu vecākiem, kuru bērni neiesaistās izglītībā, nav ieinteresēti savu prasmju attīstīšanā un neuzskata par nepieciešamu plānot savu nākotni. Šis projekts spēs palīdzēt ikkatram jaunietim, kurš iesaistīsies, būs ieinteresēts un gatavs darboties!

 

Sīkāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Artjoms.pucinskis@daugavpils.lv

Tālr.: 65422304, 27028209 

 

Daugavpils pilsētas dome

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa