Šobrīd Daugavpilī

Jaunatnes departaments aktualizē jautājumu par brīvprātīgā darba nozīmi Pilsētas ziņas

17

17. oktobrī Daugavpils vācu kultūras biedrības „Erfolg” telpās notika diskusija par brīvprātīgā darba aktualizācijas iespējām pilsēta. Diskusijā piedalījās organizācijas, kas aktīvi un pastāvīgi strādā ar brīvprātīgajiem mūsu pilsētā – biedrības ”Daugavpils Universitātes Veselības veicināšanas centrs”, Sarkanais Krusts, biedrība „Odin-Vita”, biedrības „Erfolg” vadītāja Olga Jesse pārstāvēja arī Daugavpils jauniešu NVO padomi, un Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments. Jaunatnes departaments ierosināja sākt sarunu par brīvprātīgā darba struktūras organizēšanu pilsētas līmenī, kas varētu ietvert sevī visu iesaistīto organizāciju mijiedarbību, lai sistematizētu pilsētas iedzīvotāju, īpaši jauniešu, iesaistīšanu brīvprātīgā darbā, to spēju un vēlmju pielietošanas iespēju veicināšanu. Bez tam, tika izskatīta arī aktīvāko brīvprātīgo apbalvošanas pasākuma organizēšanas iespēja un noteikti konkrēti darbības virzieni minētās jomās.

Jaunatnes departaments, 65404363