Šobrīd Daugavpilī

PMLP Daugavpils nodaļā notika svinīgā solījuma došanas ceremonija Latvijas pilsonības pretendentiem Pilsētas ziņas

274
PMLP Daugavpils nodaļā notika svinīgā solījuma došanas ceremonija Latvijas pilsonības pretendentiem

3. oktobrī PMLP Daugavpils nodaļā notika svinīgā ceremonija, kurā solījumu par uzticību Latvijas Republikai deva 3 Latvijas pilsonības pretendenti. Daugavpils Domes vārdā Latvijas pilsonības pretendentus sveica Domes izpilddirektors Igors Aleksejevs.

Ar solījuma došanu un parakstīšanu noslēdzas Latvijas pilsonības pretendentu naturalizācijas iesnieguma izskatīšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP). Pēc ceremonijas tiks izdots Ministru kabineta rīkojums par personu uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā. Ministru kabineta lēmums noslēgs naturalizācijas procesu un personas varēs noformēt Latvijas pilsoņa pases.

2013.gada 1.oktobrī stājās spēkā grozījumi Pilsonības likumā, kas nosaka, ka personas, kuras uzņem Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, solījumu par uzticību Latvijas Republikai dod un paraksta svinīgā ceremonijā.

Nosakot minēto regulējumu, būtiski tika mainīta Pilsonības likumā ietvertā solījuma došanas un parakstīšanas procedūra, uzsverot ne tikai solījuma par uzticību Latvijas Republikai nozīmīgumu, bet arī Latvijas pilsonības iegūšanas nozīmīgumu. Būt pilsonim nozīmē paust cieņpilnu attieksmi pret valsts tradīcijām, vēsturi, kultūru un valodu, būt pilsonim nozīmē būt lojālam pret savu valsti.

PMLP Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.67219185

prese@pmlp.gov.lv