Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas ūdenskrātuvēs ūdens ir tīrs Pilsētas ziņas

292
Pilsētas ūdenskrātuvēs ūdens ir tīrs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” kopā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR pārstāvjiem 27.07.2021 veica pašvaldības ūdenstilpju peldvietu ūdens kvalitātes paraugu ņemšanu, kā arī pārbaudīja dzeramā ūdens kvalitāti avotiem Avotiņu parkā, Ķīmijas mikrorajonā un Mežciema mikrorajonā

Informējam, ka tika pārbaudītas 12 peldvietas (Ruģeļu ūdenskrātuves peldvieta, Gubiščes ezera peldvieta, Mazā Stropu ezera peldvieta, Lielā Stropu ezera Centrālā peldvieta, Lielā Stropu ezera peldvieta “Stropu Vilnis”, Šūņu ezera peldvieta, Plotičku ezera peldvieta, Zirgezera peldvieta, Esplanādes ūdenskrātuves peldvieta, Porohovkas ezera peldvieta, Stropaka ezera peldvieta, Lielā Trijkārtu ezera peldvieta). Iegūtie ūdens paraugu analīžu rezultāti parāda, ka visās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām un tajās droši var peldēties.

Attiecībā uz avotu ūdens kvalitāti informējam, ka Avotiņa parka avota ūdeni droši var lietot uzturā svaigā veidā, savukārt Mežciema mikrorajona avota ūdeni ieteicams lietot uzturā pēc novārīšanas.

 

 

Komunālās saimniecības pārvalde