Šobrīd Daugavpilī

Pieņemti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeri Pilsētas ziņas

76
Pieņemti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeri

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2021.gada 8.septembrī tika pieņemti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeri (cauruļvadi zem Daugavas upes gultnes), kas ir ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” pirmais pabeigtais posms.

Saskaņā ar SIA “EKOLAT” izstrādāto būvprojektu, Judovkas mikrorajona jaunizbūvēto tīklu pievienošanai pilsētas ūdenssaimniecības sistēmai būvuzņēmējs SIA “LAGRON” izbūvēja 2 ūdensapgādes un 2 kanalizācijas dīķerus 2,6 km kopgarumā (1,4 km – zemūdens daļa un ap 1,2 km – zemes daļa līdz esošajiem sadales tīkliem Nometņu ielā), kā arī skatakas un 4 dzelzsbetona pieslēgšanas kameras ar lielgabarīta aizbīdņiem abos upes krastos.

Dīķeri tika ierīkoti 3-8 m dziļumā zem Daugavas upes gultnes ar caurduršanas metodi un specializētā aprīkojuma izmantošanu, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību stipras straumes, plūdu vai ledus novirzes apstākļos. Pēc visu projektā paredzēto darbu pabeigšanas dīķeri tiks savienoti ar pārējiem Judovkas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu objektiem, kuros darbi vēl turpinās.

Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ar kopējām izmaksām 4 794 790,46 EUR bez PVN tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (1 775 050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajām izmaksām). Judovkas rajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir paredzēts izbūvēt jaunus maģistrālos ūdensapgādes tīklus 10,4 km garumā un kanalizācijas tīklus 9,4 km garumā (t.sk. 2 ūdensvada un 2 kanalizācijas dīķeri), kā arī ierīkot 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekta mērķis — attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus.
Projekta sasniedzamie uzraudzības rādītāji: līdz 30.09.2023. pieslēgt jaunizbūvētajām ūdensvada un kanalizācijas sistēmām ap 356 mājsaimniecību, jeb 1076 iedzīvotājus.

Papildinformācija par projektu — kontakti@daugavpils.udens.lv