Šobrīd Daugavpilī

Pieaug atbalsts Daugavpils daudzbērnu ģimenēm Pilsētas ziņas

1470

Daugavpilī viena no svarīgākajām prioritētēm ir ģimenes ar bērniem: rūpējoties par jaunāko paaudzi, tiek iekārtoti rotaļu un sporta laukumi, modernizēta mācību vide un īstenoti citi, ļoti daudzveidīgi, projekti. Netiek aizmirsts arī par daudzbērnu ģimenēm: atbalstot šo iedzīvotāju kategoriju, pašvaldībā nesen pieņemti vairāki lēmumi, kas padara mūsu pilsētu vēl draudzīgāku kuplajām saimēm. Vietējās daudzbērnu ģimenes tagad varēs bez maksas izmantot maksas auto  stāvvietas pilsētas teritorijā, bet bērnudārzu audzēkņiem no šādām gimenēm tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana.

20.maijā stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu", kas nosaka, ka turpmāk tiesības bez maksas lietot   autostāvvietu pilsētas teritorijā būs arī daudzbērnu ģimenēm, ja vismaz vienam no ģimenes locekļiem pamata dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pašvaldībā. Lai saņemtu auto novietošanas atļauju, maksas autostāvvietu pārvaldniekam SIA “Parkings D” jānosūta iesniegums (brīvā formā), obligāti norādot tajā jūsu kontakttālruni, kā arī pievienojot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju un Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" kopiju, kas ir nepieciešama, jo valstī nav daudzbērnu ģimeņu oficiāla reģistra, un „3+ Ģimenes karte” ir vienīgais veids, kā juridiski korekti tās identificēt.

Pieteikumu var nosūtīt pa pastu (Imantas iela 35A, Daugavpils, LV-5401) vai e-pastu: parking@inbox.lv (elektroniskais paraksts šajā gadījumā nav obligāts). Pēc pieteikuma saņemšanas tiks izsniegta atļauja atbilstoši Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" derīguma termiņam, bet ne ilgāk kā laika periodam līdz tekošā gada 31. decembrim. Jautājumu gadījumā zvaniet SIA „Parkings D”pa tālr. 65420633.

Ja vēl neesat noformējuši “”3+ Ģimenes karti”, to var izdarīt, aizpildot pieteikumu vietnē www.godagimene.lv. Tepat ir apkopota arī pilna informāciju par to, kam pienākas Goda ģimenes apliecība un kādas ir šīs atbalsta programmas priekšrocības ne tikai Daugavpils, bet arī visas Latvijas kontekstā.

“3+ Ģimenes karti” nepieciešams noformēt arī, lai saņemtu pašvaldības atbalstu bērnu ēdināšanai Daugavpils bērnudārzos sākot no 2021.gada 1.septembra. Maija sākumā akceptētais lēmumprojekts paredz apmaksāt ēdināšanu  visās vecuma grupās pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuras izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte””. Obligāts nosacījums: bērnam jābūt deklarētam Daugavpils administratīvajā teritorijā.

Daugavpilī ir aptuveni 1 100 daudzbērnu ģimeņu. Aktīvākās no tām apvienojušās biedrībā “Lielas ģimenes”, lai kopīgi risinātu aktuālos jautājumus un veidotu dialogu ar pašvaldību: pilsētas vadībai ir iesniegta jau vesela virkne ierosinājumu daudzbērnu ģimeņu atbalstam. Lielākā daļa no šiem ierosinājumiem ir akceptēta, vai arī tiek meklēti risinajumi ideju īstenošanai: tā, piemēram, ir radīti labāki nosacījumi bērnu dalībai vasaras nodarbinātības programmā un vasaras nometnēs, ģimenes var saņemt 2.brīvbiļeti braukšanai sabiedriskajā transportā. Daudzbērnu ģimeņu pārstāvji uzsver, ka tas, ka viņu lūgumi, ieskaitot  arī tikko īstenotās iniciatīvas, tiek uzklausīti, ir labs atbalsts jau esošajām kuplajām saimēm, un tam, lai šādu ģimeņu Daugavpilī ar laiku kļūtu arvien vairāk.

 

 

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.