Šobrīd Daugavpilī

Personām ar III invaliditātes grupu bezmaksas braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā būs jāuzrada invaliditātes apliecība Pilsētas ziņas

208
Personām ar III invaliditātes grupu bezmaksas braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā būs jāuzrada invaliditātes apliecība

Sociālais dienests informē, ka ar 2021. gada 1. oktobri stāsies spēkā Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām", kas paredz bezmaksas braukšanu pilsētas tramvajā un autobusā personām, kurām piešķirta III invaliditātes grupa.

Šīm personām ar 01.10.2021. nebūs nepieciešams papildus saņemt atlaides karti Sociālajā dienestā, pietiks uzrādīt apliecību par III invaliditātes grupu.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.