Šobrīd Daugavpilī

Pēc siltināšanas mājā Nometņu ielā 66 ir zemākie apkures rēķini pilsētā Pilsētas ziņas

189

Daugavpils pašvaldībā tiek īstenota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas programma, kuras ietvaros ik gadu tiek sakārtotas un nosiltinātas vairākas ēkas. Līdztekus tai darbojas arī Valsts programma, kas sniedz iespēju saņemt Attīstības finanšu institūcijas ALTUM līdzfinansējumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Šāds projekts pērn noslēdzies mājā Nometņu ielā 66. Objektam ir piešķirts finanšu institūcijas ALTUM grants 50% apmērā, un šobrīd tiek saskaņotas dažas nianses par projekta īstenošanu un līdzfinansējuma saņemšanu.

Projekta gaitā māja bija pilnībā nosiltināta, tajā nomainītas ārdurvis, rekonstruētas apkures, ventilācijas un ūdens apgādes sistēmas, sakārtota fasāde. Darbu kopējās izmaksas bija 624532.45 EUR, ALTUM līdzfinansējums –  312 266.22 EUR.

SIA „DDzKSU” speciālisti norāda, ka mājas Nometņu ielā 66 renovācija ir viens no veiksmīgākajiem šāda veida projektiem, kas īstenots mūsu pilsētā. Energotaupīšanas rādītāji ir pārsnieguši plānoto, un māja ne vien ieguvusi daudz pievilcīgāku vizuālo veidolu, tajā ir arī vismazākie rēķini par apkuri pilsētā.

Siltināšanas un pārbūves darbi mājā Nometņu ielā 66 sākās 2019.gadā, un tiem bija jānoslēdzas līdz tā paša gada decembrim, taču dažādu objektīvu iemeslu dēļ, kā arī, lai novērstu dažas nepilnības, ko bija konstatējis Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, termiņi bija pagarināti un objekts tika veiksmīgi nodots ekspluatācijā 2020.gada augustā.

Tikmēr juridisku jautājumu kārtošana un sarakste ar ALTUM par granta saņemšanas niansēm turpinās. Pirms kāda laika no finanšu institūcijas bija saņemta vēstule ar lūgumu sniegt precizējumus par darbu pagarināšanas termiņa iemesliem. DDzKSU gatavo iesniegšanai visu nepieciešamo dokumentāciju.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.