Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Pilsētas ziņas

198
Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas uzstādīšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 05000052605, blakus daudzstāvu dzīvojamai mājai 18.novembra ielā 195V, Daugavpilī.

Ierosinātājs: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), reģ. Nr. 50103237791, juridiskā adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV - 1019.

Kontaktpersona:  LVĢMC projekta vadītājs Guntars Krīgers, tālruņa Nr. 29178704, e-pasts:

guntars.krigers@lvgmc.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2024.gada 15.aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”: https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/.

Rakstiskās atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv. 

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus. Publiskās apspriešanas procedūras rezultāti tiks nosūtīti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam lēmuma pieņemšanai par autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas uzstādīšanu iepriekš minētajā adresē.

Projekta apraksts

Aptaujas lapa

Foto

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!