Paziņojums par noteikto tarifu Pilsētas ziņas

146
Paziņojums par noteikto  tarifu

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, 41503002945, 18.novembra 4, Daugavpils, LV5401, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”  un pamatojumu jaunajam tarifam.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Ar neparedzētajiem ieņēmumiem

No 01.05.2024. līdz 31.05.2025.

Bez neparedzētajiem ieņēmumiem

No 01.06.2025.

Spēkā esošais tarifs no 01.11.2023.

(bez PVN)

Noteiktais tarifs

(bez PVN)

Samazinājums salīdzinājumā ar spēkā esošo

Spēkā esošais tarifs no 01.06.2025.

(bez PVN)

Noteiktais tarifs

(bez PVN)

Samazinājums salīdzinājumā ar spēkā esošo

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh

62,37

49,53

20,6 %

63,52

50,68

20,2 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh

16,66

14,23

14,6 %

16,87

14,45

14,3 %

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh

0,96

0,96

-

0,96

0,96

-

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti 1,14 EUR/MWh

81,13

65,86

18,8 %

82,49

67,23

18,5 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2024.gada 1.maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro  pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” noteikto tarifu, kas 29.09.2023. publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2023; Nr.189) un nepiemēro  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 27.04.2023 lēmumu Nr.61 “Par pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu..

Noteiktā  tarifa  izmaiņas ir saistītas ar  kurināmā  izmaksu izmaiņām .

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas  apgādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV5401,  darbdienās no plst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” izpilddirektori Olesju Duškeviču, 65407533.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV5401,

e-pasta adrese:  dsiltumtikli@apollo.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!