Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par koku ciršanas ieceri Sēlijas ielā posmā no Brjanskas ielas līdz Liginišķu ielai, Daugavpilī Pilsētas ziņas

136
Paziņojums par koku ciršanas ieceri Sēlijas ielā posmā no Brjanskas ielas līdz Liginišķu ielai, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai atkārtoti tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Sēlijas ielā posmā no Brjanskas ielas līdz Liginišķu ielai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā, lai novērstu faktorus, kas apdraud satiksmes drošību un traucē ielas uzturēšanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī.

Kontaktpersona: Oksana Grigorjeva, tālr.65476321, e-pasts: oksana.grigorjeva@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 13.februāra līdz 2019.gada 22.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476321, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Foto