Šobrīd Daugavpilī

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā” PUBLISKO APSPRIEŠANU Pilsētas ziņas

142
PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā” PUBLISKO APSPRIEŠANU

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri „Bioloģiski noārdāmo  atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā".

            Būvniecības ieceres ierosinātājs:  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ,,Komunālās saimniecības pārvalde”,  reģ. Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, tālr. 65476314, kont. pers. Kaspars Laizāns,  e-pasts: ksp@daugavpils. lv.

            Projektētājs: SIA "Geo Consultants",  reģ.Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālr. 67627504,  kont. pers. Jānis Ābeltiņš, e-pasts: gc@geoconsultants.lv.

   Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2021. 12.oktobra līdz  2021.gada 09.novembrim Daugavpils pilsētas pašvaldības telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana", zemesgabalā ar kad.nr. 0500 017 1801 Blāzmas ielā b/n., Daugavpilī.

            Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā: ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

            Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2021.gada 29.oktobrī, plkst. 13:00, Daugavpils pilsētas pašvaldības  konferenču zālē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā.

Pēc publiskās apspriešanas Daugavpils pilsētas pašvaldības  Pilsētplānošanas un būvniecības departaments sagatavos pārskatu, ar kuru varēs iepazīties www.daugavpils.lv sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Aptaujas lapa

Būvtāfele