Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība seko situācijai uzņēmējdarbībā un velta pastiprinātu uzmanību uzņēmēju problēmām Pilsētas ziņas

106
Pašvaldība seko situācijai uzņēmējdarbībā un velta pastiprinātu uzmanību uzņēmēju problēmām

Daugavpils ir  rūpnieciska pilsēta un esošajā situācijā daudziem uzņēmumiem ir radušās grūtības. Pašvaldība rūpīgi seko situācijai uzņēmējdarbībā, iespēju robežās palīdz, piemēram, ar atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā. Pašvaldības speciālisti seko informācijai un reaģē, ja tiek saņemtas satraucošas ziņas. Tāda situācija ir radusies ar uzņēmumu “Ditton pievadķēžu rūpnīca”. No rūpnīcas saņemtā informācija skaidro dažos medijos parādījušos sagrozīto informāciju par paziņojumu saistībā ar ražošanas apturēšanu.

2020.gada 29.aprīlī A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 (2014.gada 16.aprīlis) publicēja paziņojumu ieguldītājiem un finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem par to, ka sakarā ar automašīnu pārdošanas kritumu krīzes parādību un COVID-19 pandēmijas rezultātā akciju sabiedrība aptur visu veidu autoķēžu ražošanu sākot ar 2020.gada 5.maiju. Medijos parādījās satraucošas ziņas un sagrozīta informācija

Rūpnīcas Padome un Valde skaidro savu paziņojumu, paskaidrojot arī lēmumu par visu autoķēžu veidu ražošanas apturēšanu:

“Visas akciju sabiedrības ražotās ķēdes ir mehānisko piedziņu ķēdes jeb pievadķēdes, taču atkarībā no to pielietojuma šīs ķēdes var būt velosipēdu ķēdes, motoru ķēdes, piemēram autoķēdes un motociklu ķēdes, citas transporta pievadķēdes, piemēram, sniega motociklu, lauksaimniecības tehnikas utt. ķēdes, kā arī rūpniecības un speciālās ķēdes, kuras izmanto kā piedziņu iekārtām, konveijeriem, rituļceļiem, kausiņu elevatoriem utt.

Paziņojot par visu veidu autoķēžu ražošanas apturēšanu, akciju sabiedrība norādīja tikai par daļas no savas ražošanas apturēšanu, proti, par autorūpniecībai un sekundārajam (vai servisa) tirgum ražojamo ķēžu ražošanas apturēšanu, pie tam cita veida pievadķēžu ražošana turpinās, lai gan arī samazinātā apjomā vispārīgas ekonomiskās aktivitātes samazināšanās rezultātā COVID-19 pandēmijas dēļ.

Kā autoķēžu, proti, viena no automašīnu ražošanai izmantojamo komponentu veidiem, ražotājs akciju sabiedrība ir integrēta vispasaules loģistikas komunikācijās gan ar automašīnu montāžas līnijām, gan sekundārajiem jeb servisu tirgiem. Ir acīmredzami, ka situācija šajā ekonomikas segmentā nevar neietekmēt akciju sabiedrības darbību.

Diemžēl, segmenta tendences liecina par tirgu krituma perspektīvām, ko varēs novērtēt ne agrāk par 2020.gada II un III ceturkšņu rezultātu apkopošanas.

Piemēram, ANFAC (Spānijas autoražotāju asociācija) ziņo, ka aprīlī Spānijas tirgos pārdots par 96,5% automašīnu mazāk nekā 2019.gada aprīlī, bet kopā četros mēnešos – par 49% mazāk. Identiski ANFIA (Itālijas autoražotāju asociācija) kā analoģiskus rādītājus norāda pārdošanas kritumu par 97,6% un 50,7%. SMMT (Lielbritānija) eksperti vērtē pārdošanas kritumu līdz 1946.gada līmenim vai kā identiskus rādītājus – 97% un 43,4%. Latvijā pēc CSDD datiem jaunu autotransporta vienību reģistrācija pirmajos 4 mēnešos nokrita par 25,1% salīdzinot ar 2019.gadu, vieglo automašīnu pārdošanas kritums – par 23,9%, kravas automašīnu – par 31,9%.

Šīs tendences savukārt izraisa konveijeru apstāšanos vai krasu ražošanas apjomu samazināšanos. Tā autokoncerni BMW un Volkswagen (modeļi: Volkswagen, Skoda, Audi, Bentli, Lamborgini utt.) apturēja ražošanu Ziemeļamerikā un samazināja ražošanas apjomus Vācijā. Autokoncerni General Motors, Ford un Fiat aptur konveijerus vairākās savās ražotnēs (pirmām kārtām Ziemeļamerikā). Līdz 2020.gada 18.maijam tiek apturēts AVTOVAZ konveijers. Autokoncerns Renault apturēja ražošanu Spānijā, PSA Group (modeļi: Pegeuot, Citroen, Opel), Fiat, Chrysler un Daimler samazināja vai iesaldēja ražošanu Eiropas Savienībā. Šie paši autokoncerni apturēja savus konveijerus Krievijā (piemēram, rūpnīca “Автокор”). “группа ГАЗ” un УАЗ (Krievija) pieļauj, ka konveijeri tiks apturēti.

Tāpat kā citi servisa segmenti, karantīnas apstākļos būtiski samazinājās darbu apjomi sekundārajā jeb remonta servisa un automašīnu apkalpošanas tirgū.

Tomēr akciju sabiedrībā tiek atzīmēta atsevišķu autokoncernu ražošanas un konveijeru atkal palaišanas pirmo pazīmju parādīšanās, kā arī servisa segmenta atdzīvošanās. To aktivizēšanos varēs novērtēt pēc darba rezultātiem 2020.gada maijā un jūnijā.

 Akciju sabiedrība plāno izmantot visus pieejamos pasākumus krīzes pārvarēšanai un ražošanas atjaunošanai pilnā apjomā, pie tam jautājums par personāla samazināšanu netiek izskatīts.

Turklāt akciju sabiedrība grasās griezties pēc valsts un pašvaldības atbalsta krīzes pazīmju un ražošanas apjomu samazināšanās pārvarēšanai gan attiecībā uz izmaksām darbiniekiem, gan arī attiecībā uz priekšrocībām nodokļu jomā. Akciju sabiedrība neplāno pārtraukt maksāt nodokļus, bet grasās lūgt nodokļu administrācijas piešķirt nodokļu maksājumu termiņu pagarinājumus un nodokļu maksājumu grafikus, kā arī nepiedzīt soda naudu vai nokavējuma naudu sakarā ar šo maksājumu termiņiem, kā arī lūgt pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas attiecas uz pašvaldības kompetenci.

Akciju sabiedrība lūdz jebkādu jautājumu gadījumā vērsties tieši pie Valdes un Padomes, atturoties no neprecīzas informācijas.”