Pašvaldība ieplānojusi līdzekļus gājēju pārvada pār dzelzceļu atjaunošanai Forštatē Pilsētas ziņas

590
Pašvaldība ieplānojusi līdzekļus gājēju pārvada pār dzelzceļu atjaunošanai Forštatē

Komunālās saimniecības pārvaldes 2024. gada budžetā paredzēts finansējums 684 985,51 euro apmērā gājēju pārvada pār dzelzceļu atjaunošanai Jaunajā Forštatē. Šādu lēmumu deputāti pieņēma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē 12. oktobrī.

Atklātā konkursa rezultātā tiesības uz līguma slēgšanu par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbu veikšanu gājēju pārvada atjaunošanai ieguva SIA “TILTS”. Projektēšanas un darbu kopējā vērtība - 684 985,51 euro.

Plašāku ieskatu projekta īstenošanā sniedz Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs: “2020.-2022. gadā Valsts kontrole veica tiltu stāvokļa pārbaudi visā Latvijā, un rezultāti bija gaužām bēdīgi – pārbaudi izturēja mazāk nekā 20% no inženierbūvēm. Pēc neatkarības atjaunošanas atbildība par tiltiem, kas lielākoties celti 60.-70. gados, tika uzlikta uz pašvaldībām. Tāpēc mums  jāsameklē sava budžetā līdzekļi un jāsakārto šīs bīstamās konstrukcijas. Esam pieņēmuši lēmumu par Jaunās Forštates gaisa tilta pār dzelzceļu projektēšanu un remontu. Tie, kas izmanto šo tiltu, pārvietojoties pa pilsētu, noteikti piekritīs, ka šie darbi ir nepieciešami, un tie ir gana vērienīgi. Darbu pilns saraksts būs zināms pēc projektēšanas, taču jau šobrīd varu teikt, ka jāatjauno pakāpienu konstrukcijas, jāveic betona konstrukciju remonts un jāatjauno hidroizolācija, jānotīra un jānokrāso margas un jāuzstāda jauns energoefektīvs apgaismojums.”

Saskaņā ar līguma prasībām, izpildītājam ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā kopš tā parakstīšanas jāiesniedz Būvvaldē ar pašvaldību saskaņotais projekts. Pēc tam, kad būs saņemts ieceres akcepts un izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, varēs sākties gājēju pārvada rekonstrukcijas būvdarbu posms.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!