Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība aicina piedalīties konkursā un saņemt līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Pilsētas ziņas

916
Pašvaldība aicina piedalīties konkursā un saņemt līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā līdzfinansējuma saņemšanai individuālajā, kolektīvajā vai juridiskajā valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms šiem mērķiem ir no 1000 līdz 25 000 eiro.

Ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa rīkojumu izveidotā darba grupa kārtējā sēdē 2.maijā apstiprināja konkursa nolikumu. Balstoties uz pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.30, darba grupa aicina Daugavpils iedzīvotājus iepazīties ar konkursa noteikumiem un iesaistīties kultūras pieminekļu vai to daļu saglabāšanā un atjaunošanā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, pieteikumi ir jāsagatavo un jāiesniedz Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28) līdz 2019. gada 2. septembrim. Piedalīties konkursā var arī dzīvojamo ēku, kurām piešķirts kultūras pieminekļa statuss, īpašnieki.

Iesniegtos dokumentus komisija izskatīs viena mēneša laikā, pēc tam tiks pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu, kas, atkarībā no veicamo darbu veida, sastādīs no 30% līdz 75%. Finanšu līdzekļi norādītajā apmērā tiks piešķirti no pašvaldības budžeta. Kultūras pieminekļu restaurācijas/konservācijas projekti būs jāīsteno 18 mēnešu laikā kopš līguma noslēgšanas brīža.

Ar konkursa nolikumu, līdzfinansējuma apjomiem, novērtējuma anketu un citām detaļām var iepazīties ŠEIT.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļa.