Šobrīd Daugavpilī

Pārrobežu projekta ietvaros ir uzsākta Daugavpils industriālo zonu 3D modeļa izveide Pilsētas ziņas

471
Pārrobežu projekta ietvaros ir uzsākta Daugavpils industriālo zonu 3D modeļa izveide

Daugavpils pilsētas dome kopā ar biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme” (vadošais partneris) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros, īsteno projektu LLI-386 "Degradēto teritoriju revitalizācija" jeb “Trans-form”.

Projekta ietvaros ir paredzēta Daugavpils pilsētas industriālo zonu 3D realitātes modeļa izveide. Daugavpils pilsētas dome ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA “MikroKods” par 3D modelēšanas pakalpojuma sniegšanu – uzņēmums jau ir sācis savu darbu, izmantojot teritorijas aerofotogrāfiju uzņemšanu ar dronu un datu fotogrametrisko apstrādi. Modeļa izveidi paredzēts pabeigt šogad.

Vairāk par projektu:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/degradeto-teritoriju-revitalizacija-(transformations-from-slum-to-chic)-trans-form-nr.lli-386

 

 

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore J.Reča-Lāže

jolanta.reca-laze@daugavpils.lv