Šobrīd Daugavpilī

Par Zivju fonda līdzfinansētā projekta realizāciju Pilsētas ziņas

77
Par Zivju fonda līdzfinansētā projekta realizāciju

Daugavpils pilsētas pašvaldība 2022.gada jūnijā ir realizējusi Zivju fonda līdzfinansēto projektu „Materiāltehniskās bāzes iegāde zivju resursu aizsardzībai”.

Projekta „Materiāltehniskās bāzes iegāde zivju resursu aizsardzībai” tiešais mērķis bija  iegādāties dronu, kas nepieciešams zivju resursu aizsardzībai Daugavpils valstpilsētas pašvaldības ūdenstilpēs un ūdenstecēs. Projekta „Materiāltehniskās bāzes iegāde zivju resursu aizsardzībai” kopējās izmaksas kopā ar  PVN 21% sastādīja 2480.50 EUR un 89% apmērā no kopējām izmaksām līdzfinansē Zivju Fonds.

Augstāk minētā projekta realizācija sniedz lielu ieguldījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības ūdensobjektu ihtiofaunas resursu ilgtermiņa saglabāšanā un normatīvo aktu ievērošanā.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”

e-pasts: ksp@daugavpils.lv

Tel. 65476314