Šobrīd Daugavpilī

Par Ukrainas kara bēgļu izmitināšanu mājsaimniecībām pienākas atlīdzība Pilsētas ziņas

268
Par Ukrainas kara bēgļu izmitināšanu mājsaimniecībām pienākas atlīdzība

2022.gada 19.maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz, ka Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus, būs tiesības saņemt atlīdzību, lai kompensētu ar izmitināšanu saistītas papildu izmaksas.

Fiziskā vai juridiskā persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus (turpmāk — izmitinātājs), ir tiesīga saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai. Izmitinātājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām un ne ilgāk kā 120 dienas. Atlīdzību izmitinātājs var saņemt neatkarīgi no tā, vai viņš pats uzturas šajā mājoklī. Līdz ar to, svarīgs nosacījums atlīdzības saņemšanai ir īpašuma tiesības uz mājokli, proti, pašvaldības vai privāta dzīvokļa īrnieks nevar saņemt atlīdzību par izmitināšanu.

Lai saņemtu atlīdzību, izmitinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pieteikumu atlīdzības saņemšanai (turpmāk — atlīdzības pieteikums) tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumu iesniedz 14 dienu laikā no dienas, kad mājoklī izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, un tajā iekļaujamas vismaz šādas ziņas:

1) iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods (fiziskajai personai) vai nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskajai personai), kontaktinformācija, kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kurā ieskaitāma atlīdzība;

2) mājokļa adrese, paredzētais izmitināšanas periods, līdz 120 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim;

3) mājokļa piederību apliecinošs dokuments;

4) katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds un personas kods;

5) apliecinājums par to, ka mājoklis ir dzīvošanai derīga apgaismojama un apkurināma telpa, kas ir piemērota personas ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai, un atrašanās tajā neapdraud cilvēku drošību un veselību.

Personas, kuras vēlas izmitināt sev piederošā mājoklī Ukrainas civiliedzīvotājus, var pieteikties, iesniedzot pieteikumus savās pašvaldībās, tostarp iesniedzot elektronisku iesniegumu portālā Latvija.lv. Kā norāda Ekonomikas Ministrijā, ja pašvaldība izmitinātājam – fiziskai vai juridiskai personai – ir piešķīrusi atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu konkrētā adresē, pašvaldība fiksē informāciju Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistrā (UCASNIR). Minētā informācija ir pieejama visām sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām, visiem vienotajiem valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktiem, visiem vienotajiem valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem un pašvaldību klientu apkalpošanas struktūrvienībām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu koordinētu, un tā ir izmantojama, lai pārliecinātos par konkrētajam Ukrainas civiliedzīvotājam jau sniegto atbalstu Latvijas Republikā. Norādītajā saitē ir arī uzskatāmas infogrammas par šo jautājumu.

Pašvaldība atlīdzības pieteikumu izskatīs mēneša laikā un piešķirto atlīdzību par izmitināšanu par aktuālo mēnesi pārskaitīs iesniedzējam līdz nākamā mēneša 10. datumam.

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem pieteikums atlīdzības saņemšanai jāiesniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē ”Sociālais dienests”, Vienības ielā 8, Daugavpilī. Tālrunis  uzziņām: 654-40926.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa