Šobrīd Daugavpilī

Par pašvaldības struktūru un iestāžu darba režīmu ārkārtējās situācijas laikā Pilsētas ziņas

489

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Daugavpils pašvaldības uzņēmumi, iestādes, nodaļas un departamenti no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim pārsvarā strādā attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta. Pilsētas medicīnas iestādes turpina nodrošināt pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Daugavpils pilsētas dome strādās maksimāli attālinātā režīmā, bet iedzīvotājiem tiks nodrošināti visi nepieciešamie pakalpojumi, ja ir nepieciešamība – arī klātienē pēc iepriekšēja pieraksta.

SIA „DDzKSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli” apmeklētājus klātienē nepieņems. Saziņa notiks telefoniski vai pa e-pastu.  SIA „DDzKSU” klienti, kuriem uz 01.10.2020. nav parādu, var apmaksāt rēķinus līdz 2020.gada 31.decembrim bez nokavējuma procentiem.

SIA „Daugavpils ūdens” klientu pieņemšanu klātienē organizēs tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tā pati sistēma darbosies arī Sociālajā dienestā, Izglītības pārvaldē un Komunālās saimniecības pārvaldē. Dzimtsarakstu nodaļā personas miršanas fakta reģistrācija notiek bez iepriekšējā pieraksta, pieņemšanas darba laikā, visi pārējie pakalpojumi tiek sniegti pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ir ierobežojis klātienes klientu apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu, uzziņas var saņemt telefoniski, pa e-pastu, ZOOM, WhatsApp un citās platformās.

Bāriņtiesa turpina darbu klātienē, prioritāri nodrošinot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesisko interešu aizsardzību, taču aicina iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties telefoniski.

Jaunatnes nodaļa turpinās organizēt individuālas tikšanās ar jauniešiem pēc iepriekšēja pieraksta.

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs”,  SIA ”Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, Daugavpils Reģionālā Slimnīca un Centra poliklīnika turpina nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus iepriekšējā režīmā, saglabājot visus pretepidemioloģiskos pasākumus (distance, roku dezinficēšana, masku nēsāšana, telpu dezinfekcija u.c.). Slimnīcā akūtie pacienti tiek pieņemti Uzņemšanas nodaļā, plānveida pakalpojumus un Poliklīnikas speciālistu pakalpojumus var saņemt pēc iepriekšēja pieraksta.

Kultūras iestādes, izstāžu zāles un muzeji strādās, ievērojot sanitāro protokolu un visus aktuālos ierobežojumus: netiks rīkoti klātienes pasākumi un nebūs pieejami grupu apmeklējumi virs 10 cilvēkiem (un/vai grupā ir cilvēki vairāk kā no 2 mājsaimniecībām). Teātra izrādes un koncerti ir atcelti.

Detalizēta informācija par iestāžu darba režīmu, tālruņu numuriem un e-pastiem saziņai, kā arī cita ar ārkārtējās situācijas ieviešanu saistīta informācija būs apkopota Daugavpils pilsētas domes vietnē www.daugavpils.lv.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.