Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” Pilsētas ziņas

271
Par ERAF projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros turpinās būvniecības darbi objektā „Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī”. Uz doto brīdi būvdarbu izpilde objektā sastāda 78%.
Objekts “Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs SIA „CEĻI UN TILTI”) bija nodots ekspluatācijā 2020.gada 12.maijā. Objekts „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs PS „PMK un BB”) bija nodots ekspluatācijā 2020.gada 05.maijā.

Projekta kopējās izmaksas 8 263 519.71 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 8 224 192.83 EUR, t.sk. ERAF 6 078 868.46 EUR, valsts budžeta dotācija 311 430.04 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 726 670.10 EUR un priekšfinansējums privātajam finansējumam 1 107 224.23 EUR.


Objektu fotofiksācija:


1.att. Skats uz ēku Mendeļejeva ielā 5.

 

 

2.att. Asfaltēšanas darbi Spaļu ielā.

 

3.att. Karstā asfalta maisījuma paraugu ņemšana Spaļu ielā.

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta
Projektu nodaļas plānošanas inženieris
tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv