Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

245
Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 realizācijas gaitu

Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros pabeigti būvniecības darbi divos būvobjektos: “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā” un “Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā”.

Objektā “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā” tika veikti ietves un veloceliņa, ceļa pārbūves un pagarināšanas no Odu ielas līdz Vaļņu ielai būvniecības darbi, kā arī jauna ielas apgaismojuma un lietus kanalizācijas un ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas izbūves un labiekārtošanas darbi. Būvdarbus veica SIA “Latgales ceļdaris”, būvuzraudzību nodrošināja SIA”INRI” un atoruzraudzību SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”. Daugavpils pilsētas Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde būvobjektu 2020.gada 10.janvārī pieņēma ekspluatācijā

Objektā “Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā” tika veikti jauna ceļa seguma izbūves darbi kravas un vieglajiem automobiļiem, labiekārtošanas darbi, uzstādīts jauns apgaismojums, izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli un ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli. Būvdarbus veica CBF SIA “Binders”, būvuzraudzību SIA”REM PRO” un autoruzraudzību nodrošināja SIA “SKA projekts”. Daugavpils pilsētas Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvalde būvobjektu pieņēma ekspluatācijā 2019.gada 09.oktobrī

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju  apjomu Daugavpils pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai Cietokšņa noliktavu zonas teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

Projekta kopējās izmaksas: 1 130 257.13 EUR no tām:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 956 653,71 EUR

- valsts budžeta dotācija 50 646,37 EUR

- Daugavpils pašvaldības finansējums 122 957.05 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums ir 18 (astoņpadsmit) mēneši.

Projekta realizācijas termiņš  - 03.03.2020.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa.