Šobrīd Daugavpilī

Par bērnu ēdināšanu vasaras periodā Pilsētas ziņas

290
Par bērnu ēdināšanu vasaras periodā

Saņemt bezmaksas ēdināšanu vasarā ir tiesības bērniem :

  • no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu
  • no daudzbērnu ģimenēm, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru daudzbērnu ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
  • no ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.
  • no ģimenēm, kuru aizbildnībā ir bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Bērna vecākam/apgādniekam ir jāvēršas Dienestā  ar IESNIEGUMU.

Iedzīvotājiem  tiek nodrošināta iespēja saņemt palīdzību un pakalpojumu attālināti: iesniegumus IESNIEDZOT  ELEKTRONISKI, pa pastu vai atstājot tos speciāli izvietotās dokumentu pieņemšanas kastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Šaurā iela 28.
 Tālr. uzziņām:

Sociālās palīdzības nodaļa65449907, 65449908, 22814696, 80006966

Struktūrvienību Šaurā ielā 23, Šaurā ielā 26, Šaurā ielā 28 klientiem materiālās palīdzības saņemšanai -  65445038; 28236813

Piektdienās klientu pieņemšana nenotiek.