Šobrīd Daugavpilī

Papildinājumi e-Loms pakalpojumā Pilsētas ziņas

1043
Papildinājumi e-Loms pakalpojumā

E-Loms pakalpojumā ir veikti papildinājumi, kas skar licenču iegādi un atskaišu iesniegšanu pēc makšķerēšanas.Turpmāk portālā makšķerēšanas licences varēs iegādāties tikai autorizējoties; pērkot licenci kādai citai personai jānorāda makšķernieka personas kods; uz licencēm tiek atainots makšķernieka personas kods; makšķernieks, kurš nav nodevis loma atskaiti vispirms saņem atgādinājumu e-pastā ar tekstu, ka loma atskaites nenodošanas gadījumā netiks pielaists pie licences pirkšanas attiecīgajā ūdenstilpē noteiktu laika periodu; ja atskaite pēc licences derīguma termiņa beigām netiek nodota, pēc 20 kalendārajām dienām makšķerniekam tiek liegta iespēja iegādāties jaunu licenci attiecīgajā ūdenstilpē. Par to, ka ir veikta bloķēšana, makšķernieks saņem paziņojumu e-pastā; ja pēc bloķēšanas makšķernieks atskaiti iesniedz 20 kalendāro dienu laikā, piekļuve licenču iegādei tiek atjaunota; iespēja iegādāties licences attiecīgajā ūdenstilpē tiek automātiski atbloķēta pēc laika posma, ko katrs licenču izsniedzējs var norādīt e-Loms administrēšanas vidē www.visvaris.lv. Katrai ūdenstilpei šis laika periods ir atšķirīgs, taču parasti bloķēšana ilgst 1 vai 2 gadus vai līdz nākošā gada beigām kā ir norādīts saistošajos noteikumos.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!