Šobrīd Daugavpilī

Palielināts atbalsts pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai Pilsētas ziņas

775

23.septembrī Daugavpils domes sēdē deputāti atbalstīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.44 „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”. Tas ļaus ievērojami palielināt atbalstu privātā sektora iedzīvotājiem, kuri vēlas pieslēgties SIA “Daugavpils ūdens” centralizētajiem tīkliem.

Saskaņā ar jaunām izmaiņām, pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums 100% apmērā bet ne vairāk kā 8000 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgumam personām ar I un II invaliditātes grupu, mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss, daudzbērnu ģimenēm un personām, kas sasniegušas 90 gadu vecumu (kā arī šo personu lietošanā esošajam nekustamajam īpašumam, ja šo personu lietošanas tiesības līdz mūža galam nostiprinātas Zemesgrāmatā). Visām pārējām fiziskajām personām atbalsts ir pieejams 55% apmērā, bet ne vairāk kā 4000 eiro.  Šie nosacījumi paliks spēkā līdz 2023. gada beigām.

Salīdzinot ar iepriekšējo līdzfinansējuma apmēru, šīs summas ir dubultojušās. Domes lēmuma pamatā ir dati par pieslēguma būvniecības izmaksu pieaugumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384, privātā sektora iedzīvotājiem līdz 2021. gada 31. decembrim jāreģistrējas Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā (DKS) - tas jāizdara, pienācīgi aprīkojot betonētās tvertnes, septiķus vai rūpnieciskās attīrīšanas iekārtas (pieteikumu skaits uz šī gada septembri - 848). Gadījumā, ja DKS neatbilst normām un blakus nekustamajam īpašumam atrodas «Daugavpils ūdens» tīkli, līdz 2023. gada beigām iedzīvotājiem obligāti jāpieslēdzas centrālajai kanalizācijas sistēmai. Un tieši šis variants paredz pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī atbalstu projektēšanai (tehniskā projekta derīguma termiņš ir 5 gadi). Tas viss ir nepieciešams, lai novērstu ūdenstilpju un dzeramā ūdens avotu mikrobioloģisko piesārņošanu.

Izvērsta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas iespējām klātienē un neklātienē, kā arī par to, kā pieslēgties centralizētajai kanalizācijai ar Domes līdzfinansējumu, pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv.

Veicot reģistrāciju, jāpievieno nekustamā īpašuma piederību apliecinošs dokuments, nekustamā īpašuma zemes robežas plāns, izziņa par deklarēto iedzīvotāju  skaitu un esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskā dokumentācija (ja ir pieejama). SIA “Daugavpils ūdens” bieži saņem DKS reģistrācijas iesniegumu ar nepilnu informāciju, vai ar tukšiem laukiem, tāpēc iedzīvotājus lūdz pirms iesniegšanas sakārtot nepieciešamos dokumentus un aizpildīt DKS reģistrācijas iesniegumu atbilstoši prasībām.

Informācijas saņemšanai var sazināties ar Klientu apkalpošanas centra operatoriem. Kontaktinformācija:  tālr. 654 21568, 654 24761, e-pasta adrese kontakti@daugavpils.udens.lv. Pieejamas arī klātienes konsultācijas, uz kurām obligāti jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālr. 62103020, 654 21568.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.