Šobrīd Daugavpilī

Objekts Marijas ielā 1D, Daugavpilī, tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā Pilsētas ziņas

459
Objekts Marijas ielā 1D, Daugavpilī, tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkā Marijas ielā 1D, Daugavpilī, ir pabeigti renovācijas darbi. Ģenerālais būvuzņēmējs SIA “BORG” būvdarbus objektā paveica līguma termiņa ietvaros. Autoruzraudzību objektā veica SIA “DG Baltic” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “INRI”. Šobrīd objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā – notiek telpu uzkopšana, nepieciešamo dokumentu formēšana, ir pieprasīti atzinumi no iestādēm, kas izsniedza tehniskos noteikumus.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī, ir nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi un durvis, nosiltināts un nomainīts jumta segums, veikti iekštelpu remontdarbi, uzstādīta ventilācija ar rekuperāciju, veikta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija un uzstādīts LED apgaismojums.  

Renovācijas darbi objektā finansēti Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2./16/I/001 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī” ietvaros.

Projekta mērķis ir primārās enerģijas patēriņa samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšanas sekmēšana J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai.

Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-015 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, kā arī objekts tiks pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot vides pieejamību.

Kopējās projekta izmaksas 1 449 529.97 euro, no tiem attiecināmās izmaksas ir 468 435.96 EUR. ERAF finansējums nodrošinās 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 4.5 % no attiecināmajiem izdevumiem, pašvaldības finansējums - 10.5 % no attiecināmajiem izdevumiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļa