Šobrīd Daugavpilī

Notiks siltināšanas darbi SIA “Daugavpils ūdens” ēkās Pilsētas ziņas

314
Notiks siltināšanas darbi SIA “Daugavpils ūdens” ēkās

2019.gada 12.novembrī  starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „LAGRON” (Izpildītājs) tika parakstīts iepirkuma līgums “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”.

   Šī līguma ietvaros SIA “LAGRON” speciālisti, kuri pēc veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem apstiprināti kā Izpildītāji, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentāciju, apņemas veikt būvdarbus, būvprojektu izstrādāšanu un izstrādātu būvprojektu autoruzraudzību divās ēkās SIA “Daugavpils ūdens” teritorijā, Ūdensvada ielā 3 (Administrācijas ēkas un Ūdensvada un kanalizācijas tīklu (ŪKT) nodaļas sadzīves ēkas).

    Pēc noslēgtā līguma nosacījumiem, Izpildītājiem jāizstrādā projekti abu ēku konstruktīvo mezglu būvniecībai (ar autoruzraudzības veikšanu būvniecības laikā), kā arī jāizpilda  būvdarbi būvprojektu pamatā (projektu izstrādātājs - SIA “REM PRO”), kuri attiecas uz ēku fasādes un iekšējo inženiertīklu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, proti:

  • Ēku ārsienu siltināšana;
  • ŪKT ēkas bēniņu lūkas siltināšana;
  • Administratīvās ēkas jumta pārseguma papildus siltināšana;
  • Ēku bēniņu pārseguma siltināšana;
  • Ēku cokola un pamata sienu siltināšana;
  • Esošo veco logu nomaiņa;
  • Apgaismes lampu nomaiņa uz energoefektīvām;
  • ventilācijas sistēmas izbūve;
  • Ēku apkures sistēmas atjaunošana;
  • Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija.

    Šī līguma ietvaros paredzētie darbi ir sadalīti  posmos un ir veicami ne ilgāk kā 10 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas datuma (neieskaitot iespējamo būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu un posmu pieņemšanu ekspluatācijā). Līguma summa (bez PVN) ir 1 059 282, 07 EUR.

Informācija par projektu:

Sagatavošanas darbi projekta realizācijai (ēku energoaudits  un projektēšanas līgums) tika izpildīti 2017.-2018.gadu periodā.  2019.gada 5.februārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), ka sadarbības iestāde un SIA “Daugavpils ūdens”, ka finansējuma saņēmējs  noslēdza līgumu par projekta  “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, (Nr. 4.2.2.0/18/I/008)  īstenošanu ar Eiropas struktūrfondu (ERAF) līdzfinansējumu . Projekta kopējie izdevumi ir   1 132 155.09 EUR,  no  tiem  kopējie  attiecināmie  izdevumi - 1 092 772.89 EUR , ERAF finansējums  81.22% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 887 520,86 EUR. Projekta mērķis - sekmēt kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” ēku (administrācijas ēkas un ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkas) energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.  

Papildinformācijawww.daugavpils.udens.lv un SIA “Daugavpils ūdens” projekta ieviešanas vienības vadītājs Ē.Limanovskis, e-mail - limanovskis@daugavpils.udens.lv