Šobrīd Daugavpilī

Noslēgti kārtēji līgumi projekta „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” īstenošanas ietvaros Pilsētas ziņas

203
Noslēgti kārtēji līgumi projekta „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” īstenošanas ietvaros

Saskaņā ar 2018.gada 2.augustā parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” ietvaros ir paredzēts īstenot piecu Daugavpils izglītības iestāžu modernizāciju, veicot sekojošas darbības:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Sporta infrastruktūras atjaunošana (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola).

Uz doto brīdi Daugavpils 16.vidusskolā tuvojās nobeigumam būvdarbi saskaņā ar noslēgtu ar SIA „Builder Industry” līgumu. Daugavpils 13.vidusskolā tika uzsākti būvkonstrukciju noturības nostiprināšanas darbi, kurus veic SIA „Celtniecības projektu vadība” saskaņā ar iepirkuma DPD 2019/104 ietvaros noslēgtu līgumu. Atbilstoši iepirkuma DPD 2019/53 rezultātiem tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Daugavpils Saskaņas pamatskolas ēkā Parādes ielā 7 – būvdarbi tiks uzsākti tuvākajā laikā.

2018.gadā tika iegādāta daļa no IKT aprīkojuma Daugavpils 13.vidusskolas un Daugavpils 16.vidusskolas vajadzībām Elektronisko iepirkumu sistēmā, kā arī tika noslēgti līgumi uz ergonomisko mēbeļu izgatavošanu un piegādi šīm mācību iestādēm. Noslēgto līgumu ietvaros ir ieplānots nodrošināt skolas ar ergonomiskām mēbelēm projekta ietvaros līdz 2019.gada beigām.

Projekta mērķis ir  Daugavpils pilsētas piecu izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta kopējie izdevumi: 6 268 269.95 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 3 592 169.43 EUR, no tiem ERAF finansējums: 77.82% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 795  506.00 EUR.