Šobrīd Daugavpilī

Noslēdzies Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mazās ēkas siltināšanas būvdarbu konkurss Pilsētas ziņas

177

2019.gada 15.aprīlī noslēdzies  iepirkums „Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (SAM 4.2.2. un SAM 9.3.1. ietvaros)” Identifikācijas Nr. DPD 2019/12, "A" daļa - Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā – 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros), kurā piedalījās 4 pretendenti - SIA „STRUCTUM”, SIA „ENERGOBALTIKA”, SIA „BUILDER INDUSTRY” un Pilnsabiedrība „VANPRO un NORDSERVISS”. Pamatojoties uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājums ar viszemāko  cenu), līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA „STRUCTUM”.

Eiropas Savienības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī” ietvaros paredzēts nosiltināt ēkas ārsienas, veikt logu un durvju nomaiņu, atjaunot apkures sistēmu, iekārtot ventilācijas sistēmu, siltināt pagraba un 2.stāva pārsegumus un modernizēt apgaismojumu koplietošanas telpās.

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanu ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu.

Projekta realizācijas termiņš ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 168 207.84, no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 131 825.35, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 112 051.55

 

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa