Šobrīd Daugavpilī

Nosiltināta Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkas fasāde Pilsētas ziņas

28
Nosiltināta Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkas fasāde

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī norisinās energoefektivitātes uzlabošanas un iekštelpu atjaunošanas remontdarbi.

2020.gada augustā būvdarbu veicēja SIA „VANPRO” būvdarbu izpilde ir 60,1% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā tika veikti fasādes apdares darbi, siltummezgla, ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroinstalācijas montāžas darbi, flīžu ieklāšanas darbi, automātiskās ugunsgrēka signalizācijas, datortīklu un lifta montāžas darbi, Šobrīd turpinās iekšējie apdares darbi un ventilācijas tīklu ierīkošanas darbi.

Objektā būvuzraudzību veic SIA „INRI” un autoruzraudzību - SIA „JOE” un SIA „ATTĪSTĪBAS GRUPA”.

Darbi notiek projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/057 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī” ietvaros.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas  pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš ir 34 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 193 846.34no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 255 324.89, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 217 026.16.

 

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova