NO 1. MARTA MAINĀS “DAUGAVPILS SATIKSMES” BIĻEŠU CENAS UN MĒNEŠBIĻEŠU KLĀSTS Pilsētas ziņas

355
NO 1. MARTA MAINĀS “DAUGAVPILS SATIKSMES” BIĻEŠU CENAS UN MĒNEŠBIĻEŠU KLĀSTS

Otrdien, 20. februārī, Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja SIA “Daugavpils satiksme” jaunos pasažieru un bagāžas pārvadāšanas tarifus, paredzot atvieglojumus vairākām iedzīvotāju kategorijām un pārstrādājot mēnešbiļešu sistēmu, lai tā būtu maksimāli izdevīga iedzīvotājiem, kas regulāri izmanto sabiedrisko transportu.

Braukšanas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā paliek spēkā šādām pasažieru kategorijām:

100% apmērā no biļetes cenas:

     • vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamiem;
     • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
     • personām, kuras saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
     • pirmsskolas vecuma bērniem;
     • diviem daudzbērnu ģimenes locekļiem;
     • nestrādājošiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
     • nestrādājošiem Afganistānas kara dalībniekiem vai bojā gājušo karavīru vecākiem (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
     • personām, kurām piešķirta I, II, III invaliditātes grupa;
     • politiski represētām personām;
     • 1991. gada barikāžu dalībniekiem.

Citi atvieglojumi:

    • personām, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – atvieglojums 0,50 EUR apmērā no braukšanas maksas un 30,00 EUR apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām.
     • pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) klātienē un neklātienē izglītojamiem – atvieglojums 25,00 EUR apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām.

Braukšanas maksas atvieglojumus pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie pasažieri.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju, SIA “Daugavpils satiksme” ir spiesta paaugstināt pārvadāšanas tarifus, lai saglabātu sabiedriskā transporta pieejamību pilsētā, kā arī samazināt pašvaldības kompensācijas apmēru, kas 2023. gadā pārsniedza 8 miljonus eiro. Lai uzlabotu situāciju uzņēmumā, pieņemts lēmums paaugstināt pasažieru pārvadāšanas tarifus un pārskatīt sabiedriskā transporta maršrutu tīklu.

Sākot ar 1. martu spēkā stāsies jauni pasažieru un bagāžas pārvadāšanas tarifi:

     • braukšanas maksa vienam braucienam – 1,00 EUR (iesk. PVN);
     • braukšanas maksa vienam braucienam personai, kura sasniedza LR vecuma pensiju - 0,50 EUR, (iesk. PVN);
     • bagāžas pārvadāšana (izmēri no 60*40*20 cm līdz 100*60*30 cm) – 0,50 EUR (iesk. PVN) (No maksas par bagāžas pārvadāšanu ir atbrīvotas tās pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā);
     • dzīvnieku pārvadāšana – 0,50 EUR (iesk. PVN).

Stājas spēkā sods par braukšanu sabiedriskajā transportā bez biļetes – 30,00 EUR.

Lai veicinātu regulāru sabiedriskā transporta izmantošanu, mēnešbiļetes cena tiks paaugstināta minimālajā apmērā. Tas paredz, ka turpmāk mēnešbiļetes būs vēl pieejamākas un izdevīgākas tiem, kuri izvēlas sabiedrisko transportu kā ikdienas pārvietošanās veidu. No 1. marta spēkā stāsies jaunas mēnešbiļešu cenas:

     • sabiedriskā transporta mēnešbiļete visos maršrutos visām mēneša dienām – 45,00 EUR (iesk. PVN) līdzšinējo 40,00 EUR vietā;
     • sabiedriskā transporta mēnešbiļete visos maršrutos visām mēneša darba dienām – 35,00 EUR (iesk. PVN) līdzšinējo 30,00 EUR vietā;
     • sabiedriskā transporta mēnešbiļete pensionāriem visos maršrutos visām mēneša dienām – 15,00 EUR (iesk. PVN);
     • pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem mēnešbiļete visos maršrutos visām mēneša dienām – 20,00 EUR (iesk. PVN)..

Mēnešbiļeti martam varēs iegādāties sākot ar 21. februāri, bet turpmāk sabiedriskā transporta mēnešbiļetes varēs iegādāties katru mēnesi no 20. datuma līdz nākamā mēneša 6. datumam:

     • Daugavpils Autoostas 4. kasē (Viestura ielā 10). Kases darba laiks: 07.00 – 19.00. Apmaksa gan skaidrā naudā, gan ar kredītkarti;
     • SIA “Daugavpils satiksme” kasē, 18. novembra ielā 183. Kases darba laiks: pirmd., trešd., piektd. 10.00-19.00; otrd., ceturtd. 7.00 - 15.00; sestd. 9.00 - 15.00; svētd. brīvdiena. Apmaksa gan skaidrā naudā, gan ar kredītkarti;
     • Pie konduktoriem (tikai mēnešbiļetes pieaugušajiem). Apmaksa skaidrā naudā

 Lai padarītu sabiedriskā transporta biļešu iegādi pēc iespējas vieglāku un pieejamāku pilsētas iedzīvotājiem, “Daugavpils satiksme” strādā pie tirdzniecības tīkla paplašināšanas. Tuvākajā laikā saraksts ar mēnešbiļešu tirdzniecības vietām tiks papildināts.

Plašāku informāciju par SIA“Daugavpils satiksme” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var atrast www.satiksme.daugavpils.lv.

 

SIA “Daugavpils satiksme”

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!