Šobrīd Daugavpilī

MEŽCIEMA SANATORIJU NEPĀRDOS PAR PAŠREIZ NOTEIKTO TIRGUS VĒRTĪBU Pilsētas ziņas

260
MEŽCIEMA SANATORIJU NEPĀRDOS PAR PAŠREIZ NOTEIKTO TIRGUS VĒRTĪBU

Uzņēmums SIA “DITTON T” ir ieinteresēts sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, tomēr nepiekrīt pārdot sanatorijas “Mežciems” kompleksu pašvaldībai par sertificēta vērtētāja SIA “Latio” noteikto tirgus vērtību – 90 000 eiro.

Jau 2019. gadā Daugavpils pilsētas dome apsvēra iespēju no uzņēmuma SIA “DITTON T” atpirkt sanatorijas “Mežciems” kompleksu, ar mērķi sakārtot teritoriju, lai tā kļūtu pievilcīga gan pilsētniekiem, gan potenciālajiem investoriem. Lai to īstenotu, tika veikta iepirkumu procedūra, kuras rezultātā 2019. gada septembrī, dome pasūtīja sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja – SIA “Latio” vērtējumu objektam Daugavas ielā 131, Daugavpilī.

SIA “Latio” novērtējumu pašvaldība saņēma 2020. gada sākumā. Pamatojoties uz iepriekš noslēgto nodomu līgumu starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “DITTON T” , 2020. gada janvārī dome vērsās pie uzņēmuma ar lūgumu dot piekrišanu pirkšanas – pārdošanas līguma parakstīšanai nekustamajam īpašumam Daugavas ielā 131, par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 90 000 eiro. Tomēr 2020. gadā pirkšanas – pārdošanas līgums netika parakstīts.

Daugavpils pilsētas dome atkārtoti vērsās pie īpašnieka šī gada februārī. SIA “DITTON T” savā atbildē norādīja, ka uzņēmums ir ieinteresēts sadarboties ar pašvaldību, tomēr nepiekrīt sanatorijas kompleksa pārdošanai par vērtētāja SIA “Latio” noteikto tirgus vērtību – 90 000 eiro. Pēc īpašnieka domām, novērtējums neatbilst pašreizējai tirgus situācijai. Kamēr īpašnieks nav apstrīdējis novērtējumu vai iesniedzis citas iespējamās korekcijas, Daugavpils pilsētas domei nav pamata turpināt pārrunas par sanatorijas “Mežciems” kompleksa atsavināšanas procesu.

Sanatorijai Mežciemā ir vairāk nekā gadsimtu sena vēsture. Pirmā sanatorija šajā pilsētas daļā dibināta 1883. gadā. Pirmā pasaules kara gados tā tika izpostīta, atjaunota 1929. gadā. 1938. gadā Mežciema sanatorija nonāca Latvijas Kredītu bankas īpašumā, kas ieguldīja ievērojamus līdzekļus kompleksa paplašināšanā un attīstībā. Sanatorija “Mežciems” 1990. gadā savu darbību beidza. Savukārt, 1995. gadā sanatorijas komplekss tika atdots privatizācijai un to iegādājās uzņēmums SIA “Guron”. Pašlaik sanatorijas “Mežciems” komplekss pieder uzņēmumam SIA “DITTON T”.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa