Šobrīd Daugavpilī

MEČISLAVAM CAUNEM PASNIEGTS APBALVOJUMS “MŪŽA IEGULDĪJUMS” Pilsētas ziņas

292
MEČISLAVAM CAUNEM PASNIEGTS APBALVOJUMS “MŪŽA IEGULDĪJUMS”

5. jūlijā Daugavpils Novadpētniecības un makslas muzejā ilggadējam kultūras darbiniekam, fotogrāfam, kinoamatierim Mečislavam Caunem svinīgi pasniegts pašvaldības apbalvojums “Mūža ieguldījums”. Šī gada 2. jūlijā M. Caune svinēja skaisto 90 gadu jubileju.
Viss sākas ar cilvēku un viņa būtību: pateicība, dzīves spars, neatlaidība, kas, līdzās pastāvot, rada un citus bagātina: tā varētu raksturot Mečislavu Cauni. Viņš ir dzimis 1932. gada Daugavpils apriņķa Ūdrīšu pagasta Stašānos. 9 gados iemīlējās mūzikā, pašmācības ceļā apguva akordeona spēli, kas kļuva par dzīves un darba neatņemamu sastāvdaļu. 1949. gadā tika pieaicināts par muzikantu Daugavpils Valsts krievu drāmas teātrī Leļļu brigādē, kur nostrādāja divus gadus. 1954. gadā, pēc atgriešanās no armijas, sāka strādāt Krāslavas kultūras namā par akordeonistu. 1955. gada augustā pārcēlās uz dzīvi Daugavpilī un sāka strādāt Daugavpils Kultūras namā Nr.1 (Vienības nams), no 1964. gada strādāja Pionieru namā un vadīja kinoamatieru pulciņu. M. Caunes kino ne vienu reizi vien kļuva par republikas un Baltijas republiku kinoamatieru festivālu laureātiem. Viņa un audzēkņu veidotās filmas piedalījās Vissavienības skatē. Īsfilmas bija par dabu, par pilsētu, par slaveniem Daugavpils cilvēkiem, kopumā vairāk kā 50 filmas. M. Caune bija arī filmas “Daugavpils 700” režisors. Viens no viņa audzēkņiem Romualds Pipars šodien pazīstams kā režisors, autors, operators un producents vairāk nekā 100 Latvijā veidotām filmām.
Pēc septiņiem nostrādātajiem gadiem atkal atgriezās Kultūras namā Nr.1 un strādāja par akompanētāju deju kolektīvā “Orions.” No 1986. gada – koncertmeistars Daugavpils Kultūras pilī. 1989. gadā Mečislavs Caune izveidoja senioru deju kolektīvu “Atbalss.” 1990. gada maijā kolektīvs piedalījās atjaunotās Latvijas pirmajos Latgales Dziesmu un deju svētkos.

Ar mākslas fotogrāfiju sācis nodarboties 1970. gadu sākumā, kad Daugavpils reģiona mākslinieku savienība pieaicināja viņu izveidot izstāžu bukletus un kultūras darbinieku portretus. Daudziem no šiem darbiem šodien ir kultūrvēsturiskā nozīme, tie glabājās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājumā. Savos darbos M. Caune attēloja Daugavpils pilsētas svētkus, dziesmu svētkus.

Apbalvojuma pasniegšanas ceremonijā skanēja daudz siltu vēlējumu un pateicības vārdu, ko talantīgam un patiesi sirsnīgam cilvēkam veltīja bijušie kolēģi un audzēkņi, draugi, ģimenes locekļi, pilsētas kultūras nozares darbinieki un daudzi citi, kurus dzīves ceļš savedis ar Mečislavu Cauni.

Daugavpils pilsētas domes prieksšēdētājs Andrejs Elksniņš pauda patiesu cieņu M.Caunem, viņa daudzpusīgajām interesēm un talantiem, pateicās par ieguldījumu pilsētas kultūras dzīves attīstībā un pilsētas vēsturei svarīgu notikumu iemūžināšanu, vēlēja stipru veselību un jaunus radošus panākumus. Mečislavs Caune, savukārt, apliecināja, ka turpina aktīvi darboties un šobrīd strādā pie nākamās fotoizstādes izveides. Svarīgu vietu tajā ieņemšot Daugavpils debesis, kas, viņaprāt, ir ārkartīgi skaistas dažādos gada un diennakts laikos.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Komunikācijas nodaļa