Šobrīd Daugavpilī

LOCAL SOLIDARITY = GLOBAL SOLIDARITY NETWORK (“Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls”) Pilsētas ziņas

265
LOCAL SOLIDARITY = GLOBAL SOLIDARITY NETWORK  (“Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls”)

Otrā starptautiskā tikšanās - „Solidarity: Focus on the local perspective” – „Solidaritāte: fokuss uz vietējo perspektīvu”

Fatttoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale  ir partneris Eiropas projekta iniciatīvā „Local solidarity = global solidarity” tīkls, SOLID. Projekts ir līdzfinansēts no Eiropa pilsoņiem programmas ar mērķi  dot iespēju dalībniekiem sociāli iesaistīties Eiropas solidaritātes un sadarbības labā. SOLID tīkls sastāv no 13 pilsētām, reģioniem un organizācijām no visas Eiropas Savienības, FYROM un Serbijas.

Projekta mērķis ir īstenot jaunus politiskus rīkus, kas ļautu vietējām kopienām ietekmēt globālo un Eiropas solidaritāti institucionālās un humānās krīzes laikā, ar ko pašlaik sastopas dažādās ES valstīs.

                No 22.-25.oktobrim projekta partneris kultūras biebrība Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale uzņems pie sevis Lečē 12 valstu pārstāvjus, kas iekļauti tīklā, kā arī sanāksmē piedalīsies vietējie iedzīvotāji.

                Vietējie interesenti tiek aicināti pievienoties SOLID projekta partneriem divu dienu pasākumos un viņi var izvēlēties sev interesējošās aktivitātes, sākot ar filmu šovu „Lampedusa in Winter” 22.oktobrī, savstarpēji tīkloties ar ekspertiem solidaritātes jomā plenārsesiju laikā 23.oktobrī un piedalīties ielu debatēs, kuras notiks Piazza Sant’Oronzo, Lečē (24.oktobrī, 14:30-17:00).

LOCAL SOLIDARITY = GLOBAL SOLIDARITY NETWORK
THE SECOND EVENT - „Solidarity: Focus on the local perspective” (ENG)

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/events/2386456094704167/  

Projekta koordinatore Latvijā – Jolanta Ūzuliņa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv