Šobrīd Daugavpilī

Lielā Talka pulcēja Daugavpilī vairāk nekā 2 500 dalībnieku Pilsētas ziņas

1245

30. aprīlī jau 15. reizi pēc kārtas Latvijas iedzīvotāji vienojās Lielajā Talkā, sakopjot un labiekārtojot plašas teritorijas pilsētās, ciematos un mežos. Arī daugavpilieši aktīvi iesaistījušies akcijas norisē, savācot vairākas tonnas atkritumu.
Divus iepriekšējos gadus COVID-19 pandēmijas dēļ talkot varēja vienatnē vai šaurajā ģimenes lokā. Taču šogad atkal kļuva iespējamas kolektīvās talkas, un iespēju sakopt apkārtējo vidi kolēģu un domubiedru plašajā pulkā steidza izmantot daudzi kolektīvi un organiozācijas: tradicionāli ļoti aktīvas bija pirmsskolas mācību iestādes un skolas, kā arī pašvaldības uzņēmumi, biedrības un daudzi nevienaldzīgie daugavpilieši. Kopumā dalībai Lielajā Talkā pēc oficiālajiem datiem Daugavpilī pieteicās vairāk nekā 2 500 cilvēku, kas sakopa aptuveni 50 vietas, savācot vairāk nekā 12,4 tonnas atkritumu.

Komunālās saimniecības pārvaldē, kas koordinē Lielās Talkas norisi Daugavpilī, talkotājiem izsniegti aptuveni 2 500 atkritumu maisi, kas visai ātri tika piepildīti ar dažāda veida sadzīves atkritumiem. Talcenieku spēkiem savākts arī liels kvantums lielgabarīta atkritumu, būvgružu un nolietoto riepu. Organizatori pauž pateicību ikvienam iedzīvotājam, kas nežēloja laiku un spēkus, lai padarītu mūsu pilsētu tīrāku un sakoptāku. Akcijas gaitā savāktie atkritumi tika operatīvi savākti un nogādāti atkritumu poligonā. Taču, diemžēl, ne visi Talkas dalībnieki bija reģistrējušies un brīdinājuši organizatorus par talkošanas vietām, tāpēc organizatoriem trūkst pilnas informācijas par viņu atstātiem atkritumu maisiem, un to savākšana var prasīt zināmu laiku. Gadījumā, ja redzat pilsētas teritorijā talkas maisus ar atkritumiem, lūgums informēt par to atrašanās vietu Komunālās saimniecības pārvaldi, zvanot pa tālr. 654 76480.

Tikmēr pilsētā turpinās stihisko izgāztuvju likvidēšana, komunālo dienestu spēkiem attīrot no gružiem mežus un citas vietas, kur nelegāli izgāzti sadzīves un celtniecības atkritumi.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.