Šobrīd Daugavpilī

Konceptuāli atbalstīts jaunās tramvaja līnijas projekts no centra līdz Jaunajai Forštatei Pilsētas ziņas

146

Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdē konceptuāli tika apstiprināts jaunās tramvaja līnijas maršruts, kas savienos pilsētas centru un Jaunās Forštates mikrorajonu, šķērsojot Ziemeļu un Ezermalas mikrorajonus. Kopējais plānotās līnijas garums ir vairāk nekā 5 km, un tās būvniecība paredz virkni nopietnu inženierrisinājumu. 25. martā šī ideja tika vienbalsīgi atbalstīta Daugavpils domes sēdē.

Kopumā projekts “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” nosacīti ir iedalīts trīs posmos: Stacijas ielas posms līdz tunelim zem Kraujas ielas, šķērsojums virs dzelzceļa no Vaļņu ielas līdz Odu ielai, un posms Jaunajā Forštatē no Latgales ielas līdz Aveņu ielas galam, kur atradīsies tramvaja līnijas aplis. Plānots, ka lielāko šī projekta izdevumu daļu segs Eiropas Kohēzijas fonds (85 %), pārējā daļa tiks segta no valsts budžeta dotācijas un pašvaldības līdzekļiem. Tuvākajā laikā tiks izsludināts projektēšanas iepirkums. Pēc būvniecības dokumentācijas izstrādes sekos projekta sabiedriskā apspriešana.

Saskaņā ar pilsētas iedzīvotāju, kuri izmanto sabiedrisko transportu, ekspresaptauju, daudzi no viņiem ir informēti par jaunās tramvaja līnijas projektu. Lai gan daļa aptaujāto uzskata, ka autobusu satiksme ir pietiekama, vairums neiebilst pret šādu jaunu un interesantu projektu.

Saskaņā ar aktuālajiem plāniem, būvniecības realizācijas termiņa noslēgums ir 2023. gada beigas. Projekta ietvaros ir paredzēta arī tramvaju iegāde jaunajai līnijai.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.