Šobrīd Daugavpilī

Komunālās saimniecības pārvalde realizē projektu atkritumu apsaimniekošanas jomā Pilsētas ziņas

143
Komunālās saimniecības pārvalde realizē projektu atkritumu apsaimniekošanas jomā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” 08.02.2021. ir noslēgusi Vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.2/20/004 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā”. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 13 mēneši.

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 547 837.50 EUR un no tiem:

1) Kohēzijas Fonda finansējums: 22.82 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 125 000.00 EUR; 2) Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums: 77.18 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 422 837.50 EUR.

            Projekta mērķis – attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Mērķa īstenošana veicinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas joma izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, ka arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.

Projekta īstenošanas ietvaros Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Liginišķu mikrorajonā tiks izveidots bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums ar pārstrādes neto jaudu 1900 t/gadā. Kompostēšanas laukumā tiks pārstrādāti dalīti savāktie bioloģiskie zaļie dārzu, parku atkritumi t.sk. zālē, lapas u.c. zaļie dārzu un parku atkritumi, kas radīti Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Projekta realizācijas rezultātā radītās infrastruktūras lietotāji būs Daugavpils pilsētas pašvaldības fiziskas un juridiskas personas, kuras varēs izmantot izbūvētā bioloģisko zaļo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukuma sniegtās iespējas nodot atkritumus pārstrādei.

Izveidojot kompostēšanas laukumu tiks paplašinātas iespējas Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotajiem videi draudzīgā veidā atbrīvoties no to privātmājās vai mazdārziņos radītajiem bioloģiskajiem zaļajiem atkritumiem (nopļautas zāles un citām augu atliekām, nobirušajām lapām rudens periodā). Tā kā kompostēšanas laukums atradīsies pilsētas teritorijā, tiks būtiski uzlabota tā pieejamība Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas papildu ieguvums ir resursu racionāla izmantošana, kas tiks panākta no bioloģiski noārdāmo atkritumu plūsmas saražojot gala produktu, kas izmantojams kā organiskais mēslojums, melnzemes vai citu minerālo resursu Daugavpils pilsētas pašvaldības apzaļumošanas darbu veikšanai.                                                                                                      Uz doto brīdi projekta īstenošanas mērķu sasniegšanai 06.04.2021 ir izsludināts atklāts konkurss “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā (SAM 5.2.1.2. ietvaros)”, kas ietver projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības apvienotos darbus bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveides nepieciešamībai Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Publikācija par atklāto konkursu atrodama elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54456 .

 

Informāciju 08.04.2021 sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”