Šobrīd Daugavpilī

Izsludināts konkurss "Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018" Pilsētas ziņas

243
Izsludināts konkurss

Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību, Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju.
Konkursa mērķis ir apzināt sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, pagodināt visveiksmīgākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus. Popularizēt un veicināt sociālā darba profesijas prestižu.  

Pretendenti tiek izvirzīti šādās nominācijās un grupās: 
I.             NOMINĀCIJA 
Iedzīvotāju izvirzītais pretendents 
1. grupa: sociālā dienesta, institūcijas sociālais darbinieks 
2. grupa: nevalstiskā sektora sociālais darbinieks 
http://www.visidati.lv/aptauja/1428902340/

II.            NOMINĀCIJA

Darba devēja un/vai profesionālās apvienības izvirzītais pretendents 
1. grupa: institūcijas vadītājs, dienesta vadītājs, departamenta, struktūrvienības, nodaļas vadītājs 
2. grupa: sociālā dienesta sociālais darbinieks 
http://www.visidati.lv/aptauja/1428883890/

III.        NOMINĀCIJA

Žūrijas izvirzītais pretendents 
Konkursa žūrija izvirza vienu pretendentu pēc saviem ieskatiem, kura sniegums sociālā darba attīstībā, prestiža un izpratnes veicināšanā vērtējams kā ļoti nozīmīgs. 

Konkursa nolikums

 

Balsošana ir sākusies - no  2019.gada 7.februāra līdz 28.februārim!

 

  Lūdzam pilsētas iedzīvotājus izvirzīt savas kandidatūras!