Izsludināts atkārtots būvdarbu konkurss aizsargdambja būvniecībai Pilsētas ziņas

1008
Izsludināts atkārtots būvdarbu konkurss aizsargdambja būvniecībai

2020.gada 12.februārī izsludināts atkārtots atklātā konkursa  iepirkums „Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā (SAM 5.1.1. ietvaros)” (Nr. DPD 2020/8). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2020.gada 20.martam.

2019.gada 8.novembrī izsludinātie būvdarbu konkursi tika pārtraukti, sakarā ar to, kā bija nepieciešami papildus precizējumi būvprojekta apjomos.

Aizsargdambja būvniecība tiks īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā” (projekta numurs Nr.5.1.1.0/17/I/005) ietvaros.

Projekta mērķis ir izbūvēt aizsargdambi pilsētas labā krasta teritoriju pasargāšanai no Daugavas upes ūdeņiem, samazinot augstu plūdu risku un nodrošinot kvalitatīvu, drošu dzīves vidi un konkurētspējīgu saimniecisko darbību.

Projekta ietvaros izstrādāts būvprojekts, plānots izbūvēt aizsargdambi Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielas rajonam un veikt krasta erozijas samazināšanas pasākumus.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši pēc vienošanās parakstīšanas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2 672 400,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem: ERAF finansējums EUR 2 227 000,00 jeb 85%, Valsts budžeta dotācija 117 900,00 jeb 4,5% un Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!