Šobrīd Daugavpilī

Ilgtspējīga sadarbība ar uzticamiem sadarbības partneriem Pilsētas ziņas

231
Ilgtspējīga sadarbība ar uzticamiem sadarbības partneriem

Projektā “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir divi sadarbības partneri – Tronheimas Zinātnes centrs (Norvēģijā) https://vitensenteret.com/en un Daugavpils Universitāte https://du.lv/. Projekta ietvaros partneri ir izstrādājuši un veiksmīgi īsteno izglītības programmas izglītojamajiem un pedagogiem, organizē pieredzes apmaiņas vizītes un seminārus, kā arī citas aktivitātes.

Partnerattiecības ar Tronheimas Zinātnes centru tika aizsāktas jau 2016. gadā. Vairāku sadarbības gadu laikā tika iepazīts Norvēģijas kolēģu darbs, kas sniedza savu ieguldījumu Daugavpils Inovāciju centra darbības pilnveidošanā un attīstībā. Tronheimas Zinātnes centra īstenotā “Talantu programma” ir labs piemērs kā jauniešos attīstīt un pilnveidot gan radošās kompetences, gan uzņēmējprasmes. Savukārt “Izgudrotāju festivāls” ir zinātnes komunikācijas rīks ar sabiedrību un tās iesaisti zinātnes un inovāciju pasaulē. Šī pieredze tiks pārnesta arī uz Daugavpils Inovāciju centru.

Covid-19 pandēmijas ietekmē, vairākas projekta klātienes aktivitātes tika pārplānotas e-vidē, kā arī tika mainīts projekta laika grafiks, jo nebija iespējams īstenot starptautiskās projekta aktivitātes.

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru un Daugavpils pilsētas pašvaldību īsteno pedagogu tālākizglītības apmācības “Neformālā tālākizglītības programma kompetencēs balstītā pieejā STEM jomas speciālistiem”. Notikuši jau trīs tiešsaistes apmācību cikli Zoom platformā, kā arī eksperimentālās un praktiskās nodarbības klātienē – universitātes laboratorijās. Apmācību ietvaros pedagogi pilnveido zināšanas, prasmes un kompetences STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības izglītības jomās un mācīšanas metodikā, kas mūsdienās ir kļuvusi par ilgtspējīgas attīstības pamatu. Ceturtā (pēdējā grupa) uzsāk apmācības šonedēļ.

Daugavpilī tiek radīta interaktīva vide un jaunas prasmju un zināšanu apguves iespējas ne tikai skolēniem un studentiem, bet arī izglītības speciālistiem, tiek attīstītas kompetences tādās jomās, lai vairotu zinātkāri par uzņēmējdarbību un karjeras izvēli STEM jomās.

Lieto mirkļbirkas, lai atrastu vairāk saistošas informācijas: #EEANorwayGrants  #EEANorwayGrantsLatvia #daugavpilsirizglītība #daugavpilsirinovācijas #daugavpilsinnovationcentre #STEM #daugavpilsinovācijucentrs

Foto: Trīspusējās sadarbības sanāksme ZOOM platformā

 

Seko inovāciju centra aktivitātēm sociālajos tīklos:

Facebook - https://www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter

Instagram - https://www.instagram.com/daugavpilsinovacijucentrs

Tik Tok - https://www.tiktok.com/@daugavpilsinnovation  

 

Seko Tronheimas Zinātnes cenntra aktivitātēm sociālajos tīklos:

Facebook - https://www.facebook.com/viten

Instagram - https://www.instagram.com/vitensenteret/

 

Seko Daugavpils Universitātes aktivitātēm sociālajos tīklos:

Facebook - https://www.facebook.com/DaugavpilsUniversitate

Instagram - https://www.instagram.com/daugavpils_university/