Šobrīd Daugavpilī

Ielu tirdzniecības kārtība pasākumā “1. Starptautiskais ielu teātra un klaunādes festivāls” Pilsētas ziņas

451
Ielu tirdzniecības kārtība pasākumā “1. Starptautiskais ielu teātra un klaunādes festivāls”

Ielu tirdzniecības kārtība pasākumā “1. Starptautiskais ielu teātra un klaunādes festivāls” (17.08.2019)

1. Vispārīgie noteikumi.

  • Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka publisko tirdzniecības organizēšanas kārtību 2019.gada 17.augusta pasākumā “1. Starptautiskais ielu teātra un klaunādes festivāls”, kā rīkotājs ir DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā - Pārvalde);
  • Tirdzniecības organizēšanas vieta – Daugavpils Cietokšņa teritorija (orientieris - Nikolaja iela 5, Daugavpilī);
  • Tirdzniecība notiks  festivāla norises dienā:
  • 08.2019. no plkst. 14.00 līdz 23.00

 

2. Kritēriji dalībai tirdziņā.

Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuru tirdzniecības sortiments atbilst šādiem kritērijiem:

  • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu produkcija. Plānotas 4 vietas (K1 – K4).
  • Amatniecības darinājumi. Tirdzniecības vieta – Mihaila ielā.
  • Pārtikas produkcija (izņemot zivju un gaļas produkciju), t.sk. alkoholiskie dzērieni, kuros absolūtā spirta daudzums nepārsniedz 18 tilpumprocentus (alus, sidrs, vīns u.c.). Tirdzniecības vieta – Mihaila ielā. Plānots nodrošināt 20 vietas ar elektrības pieslēgumu, pārējās – bez elektrības pieslēguma.

Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces. Tirdzniecības vieta – Mihaila ielā.

Pieteikumu iesniegšana līdz 13. augustam plkst. 17.00.

Gadījumā, ja iesniegumu Pretendents iesniedz elektroniski, tad Iesniegumam jābūt elektroniski aizpildītam, parakstītam un noskanētam .pdf formātā. Nepareizi aizpildīts pieteikums netiks izskatīts.

Pretendents, iesniedzot Pārvaldei iesniegumu par dalību Svētku tirdzniecībā, apliecina ar parakstu to, ka ir iepazinies ar šī Nolikuma noteikumiem un tiem piekrīt.