Šobrīd Daugavpilī

Iekšējie noteikumi par tirdzniecības kārtību pasākumā “Līgo Stropu estrādē” (2019. gada 23.-24.junījā) Pilsētas ziņas

455
Iekšējie noteikumi par tirdzniecības kārtību pasākumā “Līgo Stropu estrādē”  (2019. gada 23.-24.junījā)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” organizē  Ielu tirdzniecību Līgo svētkiem Stropu estrādē. Tirdzniecība notiks no plkst. 19.00 (23.06.2019.) līdz 2.00 (24.06.2019.).

Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuru tirdzniecības sortiments atbilst šādiem kritērijiem:

  • Amatniecības/mākslinieciskie darinājumi;
  • Zemnieku saimniecības produkcija;
  • Pārtikas preces (ražotāji un tirgotāji);
  • Ražotas nepārtikas preces (ražotāji un tirgotāji);
  • Alus un vīns (absolūtā spirta koncentrācija alkoholiskajos dzērienos nedrīkst pārsniegt 18 tilpumprocentus).

Pretendenta atbilstību dalībai izvērtē Pārvalde.

Pieteikšanās kārtība.

Pieteikumu iesniegšana

Līdz 18.jūnijam plkst.16.00

Pieteikumu izskatīšana,

Pretendentam paziņošana par lēmumu pieņemšanu un  par pašvaldības nodevu apmaksu veikšanu

3 dienas pēc pieteikumu saņemšanas

Maksājumu veikšana,

Maksājumā uzdevuma nosūtīšana

Vēlams 1 dienas laikā

Maksājuma uzdevuma saņemšana,

Tirgošanas vietu norādīšana

Pārvalde piešķirt tirdzniecības vietas numuru uzreiz pēc Pretendenta Maksājuma uzdevuma saņemšanas

Atļaujas sagatavošana

Līdz 3 dienām

Atļaujas izsniegšana

Atļaujas tiks izsniegtas tikai darba dienās ofisā (pēc adreses Saules iela 5 A) vai noskanēta veidā tiks aizsūtītas elektroniski

Tirdzniecības vietu aprīkošana no plkst. 17.00 līdz 19.00

 


Iekšējie noteikumi

IESNIEGUMS Gadījumā, ja iesniegumu Pretendents iesūta elektroniski, tad Iesniegumam jābūt elektroniski aizpildītam, parakstītam un noskanētam .pdf formātā.