Šobrīd Daugavpilī

Iedzīvotājus aicina izmantot iespēju saņemt NĪN maksāšanas paziņojumus savā e-adresē Pilsētas ziņas

322
Iedzīvotājus aicina izmantot iespēju saņemt NĪN maksāšanas paziņojumus savā e-adresē

Līdz šī gada 15.februārim Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Īpašuma pārvaldīšanas departaments sagatavos un nosūtīs juridiskajām un fiziskajām personām, kuru nekustamie īpašumi atrodas pilsētas administratīvajā teritorijā, maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 2022.gadam. Nodokļa maksātājus aicina izmantot iespēju un saņemt šos paziņojumus savā e-adresē.

Maksāšanas paziņojumus iespējams saņemt dažādos veidos: tos nosūta pēc deklarētās dzīvesvietas vai papildus norādītās pasta adreses, vai arī elektroniski, iesūtot uz nodokļa maksātāja norādīto e-pasta adresi. Paziņojumus iespējams saņemt arī oficiālā elektroniskā adresē, kas ir ērts, drošs un aizsargāts elektroniskās saziņas pakalpojums. Ar tā palīdzību nodokļa maksātāji, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm.

E-adresē īstenota saziņa tiesiski aizstāj "ierakstītas vēstules" sūtījumu. Piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – eID karti, eParaksts un eParaksts mobile. To nosaka Oficiālās elektroniskās adreses likuma 7. panta otrā daļa. Ziņojums e-adresē tiek šifrēts, tā saturs redzams tikai nosūtītājam un saņēmējam. Līdz ar to, e-adrese nodrošina arī valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamo drošības līmeni.

Gadījumos, kad klātienes pakalpojumu saņemšana valsts un pašvaldību iestādēs ir ierobežota, e-adrese sniedz iespēju iedzīvotājiem attālināti pieteikties un saņemt pakalpojumus, neatkarīgi no iedzīvotāju atrašanās vietas. Savu e-adresi var izveidot iedzīvotāji un uzņēmēji, kuriem pieejams eParaksts.

Šajā sakarā Pašvaldība aicina nodokļa maksātājus izmantot iespēju izveidot e-adresi un saņemt maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli savā e-adresē.

Lai pieteiktos NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-adresē, jāuzraksta attiecīgs iesniegums Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam. Iesniegumu var iesniegt:

- personiski Pašvaldības Informācijas birojā (Kr.Valdemāra ielā 1),

- izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv vai portālu e-pakalpjumi.lv;

-vai arī nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Pašvaldību. Iesniegt attiecīgu informāciju nepieciešams arī gadījumā, ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa