Šobrīd Daugavpilī

Gorod.lv izplata maldinošu informāciju par pašvaldības lēmumiem Pilsētas ziņas

1366
Gorod.lv izplata maldinošu informāciju par pašvaldības lēmumiem

Pēc 20. maija Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdes, vietējā medijā Gorod.lv publicēta maldinoša informācija par domes vadības lēmumu nepiešķirt naudas balvas 11 Daugavpils skolēniem, kuri guvuši godalgotas vietas starptautiskā krievu valodas olimpiādē. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka skaidroja radušos situāciju saistībā ar skolēnu sasniegumu apbalvošanu.

Atsaucoties uz 20. maijā notikušo Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdi, kuras laikā tika skatīts jautājums par skolēnu apbalvošanu par sasniegumiem, vietējais medijs – ziņu portāls Gorod.lv 21. maijā publicēja maldinošu informāciju, kurā vēstīts, ka pašvaldības vadība lēmusi nepiešķirt naudas balvas tiem 11 skolēniem, kuri saņēmuši godalgotas vietas Sanktpēterburgas valsts universitātes rīkotajā Starptautiskajā krievu valodas olimpiādē.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka norādīja, ka gatavojot domes lēmumprojektu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izveidotā komisija, izvērtēja pieejamo informāciju par Sanktpēterburgas valsts universitātes organizēto olimpiādi, un secināja, ka dalībai šāda veida olimpiādē var pieteikties jebkurš skolēns. Minētajā olimpiādē kopumā piedalījās 405 dalībnieki un visi ir saņēmuši godalgotas vietas: 194 pirmās vietas, 121 otro vietu un 90 trešās vietas. Komisija uzskatīja, ka pie šādiem nosacījumiem, konkrētā olimpiāde pēc būtības ir starptautisks krievu valodas pratību atbalstošs pasākums, kura mērķis ir piesaistīt studentus Sanktpēterburgas valsts universitātei, un neatbilst starptautiskās olimpiādes jēdzienam 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 “Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” izpratnē. Balstoties uz šiem MK noteikumiem tika sagatavota ar  2016. gada 28. aprīļa Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 188 apstiprinātā Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanas kārtība.

20.maijā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes sagatavotais lēmumprojekts par naudas balvu piešķiršanu skolēniem, kuri 2020./2021. mācību gadā piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, izņemot Sanktpēterburgas universitātes rīkoto olimpiādi, vienbalsīgi tika atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. Savukārt, izskatot jautājumu par skolēnu mācību sasniegumu apbalvošanu tajā pašā dienā Finanšu komitejas sēdē, tika aktualizēts jautājums par šīs olimpiādes atbilstību Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvajos aktos noteiktajam olimpiādes jēdziena skaidrojumam. Finanšu komiteja pauda viedokli, ka šīs olimpiādes dalībnieki arī ir apbalvojami domes lēmuma Nr.188 noteiktajā kārtībā.

Tā kā domes deputāti ir tiesīgi grozīt iesniegto lēmumprojektu, deputāti vienbalsīgi nobalsoja par priekšlikumu līdz nākamajai domes sēdei uzdot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei apzināt un papildināt lēmumprojektā minēto apbalvojumu saņēmēju sarakstu ar skolēniem, kuri 2020./2021. mācību gadā piedalījās Sanktpēterburgas universitātes organizētajā olimpiādē un līdzvērtīgos pasākumos. Papildinātais lēmumprojekts par naudas balvu piešķiršanu skolēniem, kuri uzrādījuši augstus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, tostarp arī iepriekš minētajā krievu valodas olimpiādē, atkārtoti tiks skatīts ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdē un Daugavpils pilsētas domes sēdē 27. maijā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde